Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

ПРОГРАМА соціального захисту населення Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області на 2021-2023 роки

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

При розробці даної програми враховувались наступні обставини:

- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша незахищених верств населення опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам;

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення

Програма соціального захисту населення Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області на 2021-2023 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26, ст.34 та ст. 42), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та інших законодавчо-нормативних актів.

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг незахищеним верствам населення Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області та сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в складні життєві обставини, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства і територіальної громади потребує вирішення проблем громадян старшого покоління, осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей,  онкохворих.

Програма включає додаткові, до здійснюваних за рахунок державного бюджету, заходи щодо поліпшення рівня життя громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги і підтримки.

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні напрямки:

- надання одноразової матеріальної допомоги  на  лікування онкохворим, у разі іншої локалізації онкологічного захворювання - повторно;

- надання паліативної допомоги онкохворим вдома;

- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю І групи захворювання, дітям з інвалідністю;

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерори-стичної операції, членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, пораненим; 

- надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90, 95 , 100 років.

- надання грошової допомоги на поховання померлих безрідних та невідомих громадян.

- забезпесчення  ветеранів ВВВ періодичними виданнями.

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

         Матеріальна допомога надається відповідно до Порядку  надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки.  

Заходи щодо виконання цієї Програми визначено у Додатку 1, що додається до програми.

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Очікується, що в результаті реалізації Програми відбудеться покращення умов проживання громадян, які потребують соціального захисту та подолання ними складних життєвих обставин.

Очікується також, що реалізація цієї Програми сприятиме ефективному використанню коштів бюджету сільської територіальної громади та зростанню довіри територіальної громади до місцевої влади.

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у бюджеті сільської територіальної громади на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Щорічно при формуванні бюджету територіальної громади планується передбачати, виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів цієї Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми здійснюється сільським головою.  Інформація про хід виконання Програми надається на розгляд сесій сільської ради  один на рік. 

 

 

Додаток 3

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

11:38 12.02.2021

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора