A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Місцева цільова програма розвитку культури на території Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

Дата: 14.06.2021 16:02
Кількість переглядів: 70

                                                            

                                                          Україна

ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

  ХІІ сесії VIII скликання

від 04 червня 2021 року                   № 449                              с-ще Зелений Під

 

Місцева цільова програма розвитку

культури на території Зеленопідської

сільської  ради на 2021-2023 роки

 

         З метою забезпечення збереження і розвитку потенціалу закладів культури, керуючись п. 22. ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР  (із змінами та доповненнями), сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Місцеву цільову програму розвитку культури на території Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 (Додається).

         2. Головному бухгалтеру відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради  передбачати фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією даної Програми.

                3. Затвердити перелік завдань і заходів до місцевої цільової програми розвитку культури на території Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки (додаток 1).

         4. Контроль за  виконанням  цього рішення  покласти  на   постійну комісію  Зеленопідської сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

Сільський   голова                                                                  Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

 

      

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Зеленопідської сільської ради VIII скликання

від 04.06.2021449

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцева цільова програма

розвитку культури на території Зеленопідської

сільської  ради

на 2021-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с-ще Зелений Під

2021 р.

                                                                             

 

ПАСПОРТ                                                                                                          Програми розвитку культури  Зеленопідської громади                                                                                                   на 2021 -2023 роки

 1. Назва: Програма розвитку культури   Зеленопідської громади  на 2021 – 2023 роки.

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

3. Замовник Програми або координатор: Виконавчий комітет Зеленопідської сільської  ради.

4. Відповідальні за виконанняВідділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради

5. Співвиконавці програми: Виконавчий комітет Зеленопідської сільської  ради.

6. Мета: створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери Зеленопідської територіальної громади Херсонської області.

7. Початок : 2021 рік, закінчення: 2023 рік.

8. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього, тис. грн

За роками виконання

 

2021

2022

2023

 

Державний бюджет

-

-

-

-

 

Місцевий бюджет

2715,0

1105,0

805,0

805,0

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

Усього

2715,0

1105,0

805,0

805,0

 

 

 

 

 

 

Загальні положення

 

         Програму розвитку культури Зеленопідської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного функціонування закладів культури громади та проведення культурно-мистецьких заходів.

         Програма базується виключно Конституції України, законах України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», та передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

         Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що,  не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості.  Станом на 01.12.2021 року в межах Зеленопідської громади    діє Комунальна установа «Семенівський районний краєзнавчий музей», 11закладів культури клубного типу, 6 бібліотек.

            Впродовж останніх років робота закладів культури громади спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських колективів Зеленопідської громади.

          Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

             Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних закладів для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів.

              На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі побутової.

              Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності аматорського мистецтва, перш за все забезпечення якісними сценічними костюмами, театральним реквізитом, музичною та акустичною апаратурою, транспортом, подекуди комп’ютерною технікою та мережею інтернет, відповідними комунальними стандартами закладів культури. Існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

         Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, особливо на селі, залишається складним.

         Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань.

         В умовах  обмеженого  фінансування  галузі  накопичилося  ряд  проблем,  що  потребують  невідкладного  вирішення.  На низькому рівні знаходиться організаторська робота серед молоді по культурному вихованню, залученню її до участі у культурному житті села. Необхідність  збереження  і  розвиток  кадрового  потенціалу,  забезпечення  належних  соціальних  умов  для  працівників  культури,  адже  низька  заробітна  плата,  зниження  соціального  статусу  й  престижу  культурно-мистецьких  професій,   недостатня  матеріально-технічна  база  закладів  культури  - все  це  значно  ускладнює  залучення  до  роботи  у  культурі  молодих,  кваліфікованих  фахівців.  Наслідком  цього  є  тенденція  до  старіння  кадрів  і  зниження  їх  фахового  рівня,  а  також  значної  плинності  кадрів.

         Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури Зеленопідської громади на  2021 – 2023 роки.

 

Мета Програми:

 

         Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури Зеленопідської громади на  2021 – 2023 роки. Метою Програми є підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, укріплення матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей .

         Основними завданнями Програми є:

 • створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;
 • забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади, збереження нематеріальної спадщини;
 • збереження культурної спадщини;
 • інформатизація культурної сфери;
 • здійснення технічного переоснащення закладів культури( за портебою);
 • надання підтримки майстрам - аматорам;
 • розширення напрямків міжмуніципальної  культурної співпраці з метою створення позитивного та привабливого іміджу громади;
 • визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних         напрямів діяльності органів місцевого самоврядування;
 • координація діяльності закладів культури та освіти у вирішенні  питань  організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного  стану сільських закладів культури;
 • забезпечення постійного контролю щодо виконання у закладах культури вимог пожежної безпеки, охорони праці, забезпечення вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
 • збереження та  популяризація історико-культурної спадщини;
 • створення належних умов для зберігання та поповнення музейного фонду;
 • впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних технологій у музеї;
 • стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема,    

коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів;

            

Термін дії Програми

 

         Термін дії програми 2021- 2023 роки.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

 

         Виконання Програми дасть змогу:

 • зберегти функціонування діючої мережі закладів культури;
 • підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити їх доступ до культурних надбань, розширити спектр надання культурно - дозвільних послуг населенню, зокрема молоді;
 • створити сприятливі умови для розвитку культури Зеленопідської громади;
 • розширити доступ до історико-культурних цінностей краю;
 • поліпшити рівень культурного обслуговування населення;
 • забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення нових культурних проектів;
 • сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел;
 • забезпечити повноцінне функціонування закладів культури;
 • підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних закладів;
 • підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо клубних формувань та їх спеціалізації;
 • забезпечити надання якісного культурного продукту;
 • створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля жителів ОТГ;
 • покращити матеріально-технічну базу клубних закладів;
 • підвищити кваліфікацію професійних працівників галузі культури, формувати професійну майстерність;
 • стимулювати діяльність та визнання суспільством молодих талановитих митців;
 • створити сприятливі умови навчання дітей, юнацтва та підготовку майбутніх митців;

Фінансове забезпечення програми

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання виконавчим комітетом Зеленопідської сільської ради  за рахунок інших джерел та бюджету.

 

Механізм виконання програми

 

         Головним координатором виконання заходів Програми є відділ освіти, культури, молоді та спорту Зеленопідської сільської ради.

         Відповідальними за виконання заходів Програми визначені заклади культури громади.

         Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Зеленопідської сільської ради та постійна комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту.

         За відсутності фінансування заходів програми виконавці, за погодженням із відділом культури, туризму, молоді та спорту, вносять до виконавчого комітету Зеленопідської сільської ради  пропозиції про зміну термінів їх виконання або зняття з контролю.

 

Сільський голова                                    Олена ПЕЛЕШОК                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                                                                    до рішення ХІІ сесії  Зеленопідської

                                                                                                                          сільської ради VIII скликання

                                                                                                                                    від 04.06.2021 року № 449

 

 

Перелік завдань і заходів місцевої цільової програми розвитку

культури на території Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

№ з/п

 Пріоритетні завдання

Перелік заходів програми

Строк викона-ння

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі

Очікуваний результат

Всього

 

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору.

Збереження нематеріальної культурної спадщини

1.1.Організація та проведення творчих конкурсів, змагань, підвищення кваліфікації працівників культури

щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

Відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва. Збереження культурної спадщини.

1.2.Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних та місцевих свят, знаменних дат, ювілейних та історичних подій, конкурсів та акцій, форумів (придбання атрибутики для нагородження, квітів, банерів, тощо)

постійно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

600,0

300,0

150,0

150,0

Забезпечити подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів

 

 

1.3 . Участь учасників художньої самодіяльності , творчих колективів, солістів в  районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях конкурсах

 

 

 

 

щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

Підвищення творчої майстерності  та популяризація культурного життя у громаді 

 

 

1.4. Організація та проведення концертів професійних колективів

щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет та інші джерела фінансування

150,0

50,0

50,0

50,0

Збільшення інтересу у жителів громади до культурно-мистецьких заходів

2.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері музейної діяльності

2.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та КУ «Семенівський краєзнавчий музей»

 

 

Придбання нових експонатів. Придбання меблів для експозицій. Заміна освітлення.

2022

Відділ освіти, культури, молоді та спорту. Музей історії села.

Місцевий бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

Здійснення технічного переоснащення закладів культури.

Забезпечення збереження музейного фонду

 2.3. Забезпечення діяльності   музею історії села

Проведення краєзнавчої роботи.

щороку

Відділ освіти, культури, молоді та спорту. Музей історії села.

Місцевий бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Вивчення місцевих заказників. Узагаль-нення знань з локальної історії.

3.

Забезпечення діяльності бібліотечних установ

3.1.Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ

Придбання нових книг; підписка періодичних видань.

постійно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту. Бібліотеки

Місцевий бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

Забезпечення бібліотек необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції та періодичних видань

Організація та про-ведення культурно-мистецьких , інформаційних та просвітницьких заходів

постійно

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, бібліотечні установи

Місцевий бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

Поліпшити рівень культурного

 та інформаційного обслуговування населення

4.

Забезпечення діяльності клубних установ

4.1.Зміцнення матеріально-технічної  бази клубних закладів та проведення ремонтних робіт

 Придбання, сценічних костюмів

2021-2023

Відділ культури, туризму, молоді та спорту, клубні установи

Місцевий бюджет

 

150,0

50,0

50,0

50,0

Поліпшити рівень культурного обслуго-вування населення

Проведення ремонту покрівлі Федорівського СБК

2022

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

Відповідно до кошторису

-

-

-

Здійснення технічного переосна-щення закладів культури

Проведення ремонту покрівлі Федорівського СБК

2022

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

Місцевий бюджет

Відповідно до кошторису

-

-

-

Здійснення технічного переосна-щення закладів культури

 

 

 

Ремонт систем опалення клубних установ

2021-2023

Відділ культури, туризму, молоді та спорту

Місцевий бюджет

600,0

200,0

200,0     

200,0

Здійснення технічного переосна-щення закладів культури

Придбання звукопідсилювальної апаратури, світлового обладнання та комп’ютерного обладнання  для клубних закладів

2021-2023

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

місцевий бюджети

600,0

300,0

150,0

150,0

Здійснення технічного переосна-щення закладів культури та поліпшення проведення культурних заходів

6.1.Проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні ремонтні роботи на пам’ятках Другої Світової війни

Щорічно

Відділ культури, туризму, молоді та спорту, музей історії

Місцевий бюджет

150,0

50,0

50,0

50,0

Забезечення на належному рівні вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні та підвищення рівня військово- патріотичного виховання молоді та підростаючого покоління громади

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

2715

1105

805

805

 

1105

1105

805

805

 

805

1105

805

805

 

805

1105

805

805

 

 

 

 

                               

 

Секретар сільської ради                                               Тетяна ІВАНЮК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь