A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження Програми захисту населення і територій Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2023 роки

Дата: 30.11.2021 15:59
Кількість переглядів: 89

 

УКРАЇНА

ЗЕЛЕНОПІДСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

   сесії VIII скликання

Від 19 листопада  2021 року             №  964      

 

Про  затвердження Програми захисту

населення і територій Зеленопідської сільської

ради територіальної громади Херсонської області

від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2022-2023 роки

 

         З метою підвищення рівня захисту населення Зеленопідської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру,  створення умов для ефективного використання сил та засобів цивільного захисту, ефективного та якісного навчання щодо кваліфікованих дій під час реагування на надзвичайні ситуації та забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Програму захисту населення і територій Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2023  роки.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

 

Сільський голова                                          Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії сільської ради

VIII скликання

від 19.11.2021 р.  № 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ  ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

на 2022-2023 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с-ще Зелений Під - 2021

Вступ

 

З метою реалізації у громаді державної політики у сфері цивільного захисту на сучасному етапі розвитку, забезпечення охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, придбання паливно-мастильних матеріалів та іншого майна для запобігання та реагування на надзвичайні події та ситуації, створення оперативного матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту», розроблено Програму захисту населення і територій Зеленопідської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 рік (далі – Програма).

 

І Загальна характеристика Програми

 

 1.  

Ініціатор розроблення програми

Зеленопідська сільська рада

 1.  

Підстава для розроблення Програми

Розпорядження сільського голови, Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1.  

Розробник Програми

Зеленопідська сільська рада

 1.  

Співрозробники Програми

№ ДПРЧ  Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області

 1.  

Відповідальні виконавці Програми

Зеленопідська  сільська рада, № ДПРЧ  Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області

 1.  

Учасники програми

Зеленопідська сільська рада, № ДПРЧ  Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області

 1.  

Терміни реалізації Програми

 2022-2023

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 Бюджет Зеленопідської громади                              

 

 

 

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

 15 000 грн.

у тому числі державних коштів

   5 000 грн.

з них коштів бюджету сільської ради

   10 000 грн.

 1.  

Головний розпорядник коштів бюджету сільської ради

 Зеленопідська сільська рада

 1.  

Основні джерела фінансування Програми

Місцевий бюджет сільської територіальної громади,   кошти не заборонені законодавством

 

IІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Громада є зоною можливого ризику виникнення аварій і катастроф (урагани, буревії, сильні опади, град, часткове підтоплення територій, обмерзання, аномальна спека, аварії на інженерних мережах, спорудах).

До найбільш небезпечних надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть виникнути на території громади - аварії на потенційно небезпечних об’єктах.

Враховуючи, економічний стан розвитку регіону, рівень зношуваності обладнання деяких промислових підприємств громади, ризик виникнення небезпечних подій, які в подальшому можуть кваліфікуватись як надзвичайні ситуації техногенного характеру, постійно збільшується.

Упродовж останніх років громада потрапляє в зони природних надзвичайних ситуацій (буревії, шторми, таке інше).   

Аналіз небезпечних подій вказує, що основними причинами виникнення техногенних аварій та збільшення їх негативного впливу є:

 • послаблення механізму регулювання безпеки у виробничій сфері, зниження стійкості виробництва до аварій;
 • технічна складність виробництва, великий обсяг транспортування, зберігання і використання небезпечних (шкідливих) речовин, матеріалів та виробів, накопичення відходів виробництва;
 • зношеність основних виробничих фондів, відсутність фінансування заходів їх оновлення;
 • відсутність спеціалізованої техніки для організації водовідведення підтоплених опадами територій;
 • зниження кваліфікаційного і професійного рівня персоналу об’єктів підвищеної небезпеки.

Актуальним питанням на сьогоднішній день залишається виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни. Виконання даної роботи вимагає витрат паливно-мастильних матеріалів та коштів.

Практика показує, що при оперативному залученні сил та засобів вдається запобігти загибелі людей, ліквідовувати надзвичайні події в найкоротший термін та не допустити значних матеріальних збитків.

Збільшення фінансування для удосконалення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту громади та забезпечення її необхідним спорядженням та матеріалами підвищать ефективність реагування на небезпечні події (надзвичайні ситуації) ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, а інколи не допустять їх виникнення взагалі.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою розробки Програми є вирішення питань захисту населення і території Зеленопідської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації) в інтересах безпеки як окремої людини так і громади в цілому та послідовне зниження ризику виникнення цих ситуацій.

IV. Шляхи та способи розв'язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у цій сфері, шляхом системного здійснення першочергових заходів у громаді, з використанням ресурсів держави, місцевих ресурсів та інших джерел не заборонених законодавством.

Програма розрахована на 2022-2023 роки.

 

V. Основні заходи і завдання Програми

 

1. Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

- підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

- проведення оновлення або придбання відсутнього обладнання, пристроїв та засобів порятунку іншої необхідної техніки та паливо - мастильних матеріалів;

- забезпечення функціонального навчання керівного складу та фахівців   ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області.

2. Для розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт:

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та захист населення і територій;

- підготовка населення і фахівців до дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- навчання представників формувань та підрозділів, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, навичкам надання медичної допомоги;

- запобігання виникненню (профілактика) та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і території громади;

- створення матеріального та майнового (в тому числі і паливо- мастильних матеріалів) резервів для цілей запобігання виникненню (профілактика) та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- проведення оновлення або придбання відсутнього обладнання, пристроїв та засобів порятунку та захисту людей від негативного впливу надзвичайної ситуації, іншої техніки необхідної для підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми забезпечить повноцінне функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, внаслідок чого будуть реалізовані заходи, спрямовані на максимально можливе системне та економічно обґрунтоване зниження негативного впливу надзвичайних ситуацій на населення, об’єкти господарювання та довкілля.

Здійснення основних завдань Програми дозволить:

- забезпечити підвищення рівня безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

- знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

- зберегти життя та здоров'я громадян, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

VIІ. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється з місцевого бюджету територіальної громади у межах наявних фінансових ресурсів, а також власних коштів підприємств, установ та організацій різних форм власності та фізичних осіб, виділених в якості надання спонсорської допомоги для покращення цивільного захисту громади.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить  15 000 тис. грн., з них за рахунок місцевого бюджету, у межах наявних фінансових ресурсів –  10 000 тис. грн..

Оцінка матеріально-технічних і трудових ресурсів проводиться на підставі основних прогнозних показниках економічного та соціального розвитку громади та обсягів фінансування, що передбачаються на реалізацію заходів програми.

Ресурси та майно, придбане на кошти виділені за програмою, надаються виконавцям програми без права на передачу стороннім особам або іншим підрозділам.

Перелік матеріалів, які плануються придбати в рамках виконання Програми протягом 2021 року наведені у додатку 3.

 

VІІІ. Контроль за виконанням Програми

 

         Зеленопідська сільської ради спільно з № № ДПРЧ  ГУ ДСНС України у Херсонській області здійснює координацію і контроль за ходом виконання Програми та забезпечує надання інформації про виконання Програми за підсумками року та, в разі необхідності, вносить відповідні зміни до Програми.

 

 

Сільський голова                                     Олена ПЕЛЕШОК

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії сільської ради

VIII скликання

від 19.11.2021 р. № 964

 

 

ЗАХОДИ

до Програми захисту населення і територій Зеленопідської сільської

ради територіальної громади Херсонської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2023 роки

 

№ з/п

Найменування заходів

обсяги фінансування тис. грн.

Виконавець

усього

у тому числі за роками

2022

2023

1.

Організаційне забезпечення пожежної і техногенної безпеки

у межах бюджетних призначень

тис. грн.

у межах бюджетних призначень

у межах бюджетних призначень

КЗ «Центр безпеки Зеленопідської сільської ради»

2.

Закупівля первинних засобів пожежогасіння

 

 376,0

 

176,0 

 

200,0 

КЗ «Центр безпеки Зеленопідської сільської ради»

3.

Проведення технічного обслуговування вогнегасників на об’єктах соціально-культурної сфери

 

25,0

 

13,0

 

12,0

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, центр надання інтегрованих соіальних послуг

4.

Придбання системи автоматичної централізованої системи оповіщення

 

200,0

 

100,0

 

100,0 

Зеленопідська сільська рада

5

Створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

 

50,0

 

25,0

 

25,0

КЗ «Центр безпеки Зеленопідської сільської ради»

6

Навчання  керівного складу з питань цивільного захисту

20,0

10,0

10,0

Зеленопідська сільська рада

7

Утримання та матеріальне забезпечення захисних споруд ЦЗ

 

100,0

 

50,0

 

50,0

Зеленопідська сільська рада

8

Забезпечення безпеки і недопущення пожеж, успішне їх гасіння в разі виникнення на сільськогосподарських угіддях, місцях залягання торфу, лісах.

 

 по факту використання

 по факту використання

КЗ «Центр безпеки Зеленопідської сільської ради»

 

УСЬОГО ВИТРАТ

у межах бюджетних призначень

у межах бюджетних призначень

у межах бюджетних призначень

 

 

 

 

Секретар ради                                                         Тетяна ІВАНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь