A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

ПРОГРАМА соціально-економічного розвитку Зеленопідської сільської ради на 2022 рік

Дата: 05.01.2022 16:05
Кількість переглядів: 535

      

ЗАТРДЖЕНО

рішенням XXII сесії VIII скликання

     Зеленопідської сільської ради

  від 23.12.2021 р. № 1047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

Зеленопідської сільської ради на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с-ще Зелений Під

2021 рік

 

 

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Соціально-економічна характеристика територіальної громади.

2.1. Загальна характеристика.

2.2. Демографічна ситуація.

2.3. Стан розвитку інфраструктури.

         2.3.1. Транспортна інфраструктура.

         2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги.

         2.3.3. Екологія.

         2.3.4. Освіта.

         2.3.5. Культура.

         2.3.6. Соціальне забезпечення.

         2.3.7. Споживчий ринок.

                   2.3.8. Охорона здоров’я

                   2.3.9. Фінансово-бюджетна складова.

3. Цілі та пріоритети розвитку громади.

3.1. Основні цілі розвитку громади.

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2022 рік.

         4. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку громади.

         4.1. Завдання реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади.

4.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

4.3 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік.

5. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально – економічного розвитку громади.

6. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально – економічного розвитку громади.

 

Додатки:

Перелік проєктів/програм місцевого самоврядування та першочергових завдань які плануються впровадити Зеленопідською сільською радою в 2022 році в розрізі джерел фінансування.

 

1. Вступ

Програма соціально-економічного розвитку Зеленопідської сільської ради на 2022 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Програма розроблена на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі територіальної громади та прогнозів і пропозицій підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів територіальної громади.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення Зеленопідської сільської ради за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Програма визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Зеленопідської сільської ради на 2022 рік.

Діяльність виконавчого комітету та депутатського корпусу Зеленопідської сільської територіальної громади буде спрямована на вирішення основних завдань – зростання промислового та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залучення та активізація стимулів до зростання рівня оплати праці та збільшення реальних доходів громадян, зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури. Успішне виконання Програми дозволить продовжити зростання економіки темпами, які забезпечили макроекономічну стабільність у сільській раді, досягти більш високої продуктивності праці, посилити конкурентоспроможність продукції.

Вирішення проблем соціально-економічного розвитку зорієнтовано на власні сили, підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм, забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами, запровадження дієвих заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах.

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, затверджені відповідними рішеннями сільської ради, заходи яких увійшли як складові до програмних заходів на 2022 рік. У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Зеленопідської сільської ради.

2. Соціально-економічна характеристика територіальної громади

2.1. Загальна характеристика

Територія Зеленопідської сільської територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Каховського району Херсонської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в с-щі Зелений Під, який розташований на відстані 38 км. від районного центру – міста Нова Каховка.

До складу Зеленопідської громади входить 16 населених пунктів.

2.2. Демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація в територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Структура населення громади представлена лише сільським населенням.

На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов'язковою умовою високопродуктивної праці.  

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспортна інфраструктура

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. По території громади проходять транспортні маршрути державного, обласного та  районного значення.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Всі населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям.

Через територію Зеленопідської сільської ради проходять траси регіонального значення Р-47, Т-22 та міжнародного значення – М-14.

Одним з найважливіших питань громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

У 2021 році було відремонтовано 10,6 км дорожнього покриття О-221204 – Р-47 а.д. Дмитрівка – М-14 та 6 км  - О-221201- Каховка – а.д. Наталівка – Е-22-02. Також здійснено поточний ямковий ремонт доріг місцевого значення в с. Богданівка, с. Костогризове, частину с. Семенівка. 

2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги

На території населених пунктів знаходяться лінії електропередач, які перебувають на обслуговуванні Каховського РЕЗ і ЕМ та сільської ради. На даний час виникла гостра необхідність в заміні електричних стовпів та  дротів в селищі Федорівка, забезпеченні вуличним  освітлення с. Костогризово, с. Сеиенівка, с-ще Федорівка.

Газопостачання на території громади відсутнє.

На території сільської ради житлово-комунальні послуги надають сільські комунальні підприємства – 6 одиниць, а саме:

 • Червоноперекопське сільське комунальне підприємство;
 • Комунальне підприємство «Дніпро» села Архангельська Слобода;
 • Дмитрівське комунальне підприємство,
 • Комунальне сільське підприємство «Фрегат»;
 • Комунальне підприємство «Водолій»;
 • Семенівське сільське комунальне підприємство.

Водночас житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останніми роками вкрай загострилися.

Технічний стан мереж і споруд потребує проведення аварійно-відновлювальних робіт. Важкий фінансовий стан сільських комунальних підприємств, зумовлений  тим, що послуги надаються переважно населенню, не дозволяє проводити необхідні ремонти власними силами. СКП надається фінансова підтримка з місцевого бюджету сільської ради.

У селищі Зелений Під та Федорівка, селах Архангельська Слобода, Костогризове, Семенівка для задоволення повсякденних господарських потреб вода подається з двох артезіанських свердловин, у селищі Зелена Рубанівка, селах Калинівка, Подівка, Петропавлівка, Дмитрівка, Діброва, Наталівка, Богданівка, Сокирки та Слиненко з одної свердловини.

2.3.3. Екологія.

Аналізуючи стан техногенної, екологічної ситуації за останні роки, на території сільської ради можливі надзвичайні ситуації, які можуть погіршити екологічний стан:

 • підтоплення паводковими водами с. Калинівки;
 • епідемія, епізоотія.

Незважаючи на спад промислового виробництва, який спостерігається в останні роки, екологічна ситуація залишається напруженою.

В населеному пункті накопичується велика кількість твердих побутових відходів, для захоронення яких необхідна наявність полігону. Постійно виникають небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

2.3.4. Освіта.

Одним з пріоритетів громади є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної освіти, оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу. На сьогодні в громаді функціонує два опорні заклади (в селищі Зелений Під та селі Семенівка), одна гімназія (селище Федорівка) та 7 дошкільних закладів освіти. Учні, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.

2.3.5. Культура.

На території сільської ради провадять роботу 11 закладів культури клубного типу (1 опорний заклад і 10 філій), 9 бібліотек та краєзнавчий музей. На базі Костогризівського сільського клубу та Семенівського сільського Будинку культури ведуть творчу роботу та популіризують українське писемне мистецтво два ансамблі української народної пісні.

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної нематеріально-культурної спадщини, популяризацію, автентичних звичаїв та традицій.

Головним завданням органу місцевої влади – є своєчасне реагування на вирішення проблемних питань стосовно налогодження сприятливих умов для праці і розвитку закладів культури громади, а саме:

 • забезпечення рівня технічного устаткування та матеріальної бази закладів культури;
 • повне укомплектування бібліотечного фонду

З метою формування національної свідомості, забезпечення розвитку аматорського мистецтва та задоволення не тільки конституційних прав людини, а й культурних, духовних потреб.

На теренах громади проводяться на постійній основі різноманітні культурно-масові, культурно-освітні, суспільно-політичні та розважальні заходи, присвячені державним визначним датам та святам місцевого значення. Учасники аматорського мистецтва щорічно представляють Зеленопідську громаду на обласних та районних заходах.

2.3.6. Соціальне забезпечення.

Соціальне забезпечення – одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, у встановленні опіки або стороннього догляду.

На сьогоднішній день соціальну сферу громади представляють:

 • Служба с справах дітей;
 • Центр надання інтегрованих соціальних послуг.

2.3.7. Споживчий ринок.

Сфера внутрішньої торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення в товарах і послугах на території об’єднаної громади. Політика у сфері внутрішньої торгівлі спрямована на забезпечення стабілізації споживчого ринку для задоволення соціальних потреб населення, підвищення ефективності правового захисту комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах просування товарів. Потреба населення в основних продовольчих та господарських групах товару забезпечується в достатній мірі за прийнятними цінами.

2.3.8. Охорона здоров’я.

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому завданням реалізації Програми є підвищення ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

На території Зеленопідської сільської ради знаходяться:

 • 3 амбулаторії загальної практики сімейної медицини (селище Зелений Під, селище Федорівка, село Семенівка);

               - 9 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів (село Дмитрівка, село Архангельська Слобода, село Подівка, село Калинівка, село Петропавлівка, село Сокирки, село Костогризово, село Наталівка та село Богданівка).

Основним пріоритетом системи охорони здоров’я в громаді є забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою, безбар'єрним доступом людей з особливими потребами до медичних закладів. Прийом громадян здійснюють один лікар педіатр, один сімейний лікар та 17 осіб середнього персоналу.

Також є проблема незадовільної матеріально-технічної оснащеності, насамперед ФАПів та забезпеченість їх лікарськими засобами, що зменшує можливість надання повноцінної медичної допомоги.

В 2021 році у ФАП с. Дмитрівка та с. Архангельська Слобода   зроблено поточний ремон внетрішніх туалетів та встановлено пандуси, розпочато ремонт в Семенівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

2.3.9. Фінансово-бюджетна складова.

Основною метою діяльності сільської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Цілі фінансово-бюджетної політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням високого рівня індивідуального і суспільного добробуту. Фінансово-бюджетна політика має конкретне спрямування, а її реалізація завжди пов’язана із знаходженням компромісу між певними потребами і реальними можливостями.

Одним із найефективніших інструментів державного регулювання соціально-економічного розвитку країни є бюджетна політика.

 Прогнозні показники бюджету на 2022 рік.

Загальний обсяг очікуваних надходжень до місцевого бюджету територіальної громади становить 88 230,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду 87 330,2 тис. грн (з яких власні надходження в сумі 52 232,6 тис. грн. базова дотація 4 366,8 тис. грн, освітня субвенція з державного бюджету 30 385,0 тис. грн, інші субвенції з місцевих бюджетів 345,8 тис. грн) та доходи спеціального фонду 900,0 тис. грн (власні надходження бюджетних установ).

Загальний обсяг очікуваних видатків місцевого бюджету територіальної громади становить становить 88 230,2 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду 86 690,2 тис. грн та видатки спеціального фонду           1 540 тис. грн.

Визначено оборотний залишок бюджетних коштів у сумі 200,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету громади:

 • інша субвенція з місцевого бюджету до обласного бюджету Херсонської області на утримання підрозділів екстреної (швидкої) медичної допомоги КНП "Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ХОР для стимулюючих виплат працівникам станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка базується в селищі Зелений Під в сумі 240,0 тис.грн;
 • інша субвенція до бюджету Каховської міської територіальної громади на забезпечення стабільної і безперервної діяльності комунального некомерційного підприємства "Каховська центральна міська лікарня" та здійснення видатків для оплати комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 200 тис.грн.

При формуванні бюджету забезпечено в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

3. Цілі та пріоритети розвитку громади

3.1. Основні цілі розвитку громади.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку громади можна віднести:

 1. Збереження та розвиток спроможності громади.
 2. Інтеграція сільських територій.
 3. Безпека громади.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., низький рівень доступності до мережі ІНТЕРНЕТУ).

У 2021 році громада отримала інтернет субвенцію. До інтернету були підключені заклади освіти, культури, медицини сіл Архангельська Слобода, Наталівка, Дмитрівка, Костогризове.

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2022 рік.

Всі визначені цілі є досить значними для розвитку нашої громади, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2022 рік. До них можна віднести:

 1. Модернізація системи житлово-комунальних послуг з метою забезпечення населення громади цілодобовим водопостачанням.
 2. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.
 3. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.
 4. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.
 5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.
 6. Створення сучасної системи закладів культури, спорту та дозвілля.
 7. Розробка стратегії розвитку територіальної громади з урахуванням приєднання нових територій.

4. Завдання та механізми реалізації плану соціально-економічного розвитку громади

4.1. Завдання реалізації плану соціально-економічного розвитку громади

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто виокремити конкретні операційні цілі та завдання, що можуть бути виконані в короткостроковому періоді.

Таблиця 1

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Збереження та розвиток спроможності громади

1.1. Розробка містобудівної документації

1.1.1. Розробка інтерактивних карт і схем планування території громади.

1.2. Збереження об’єктів комунальної власності

1.2.1. Реорганізація та модернізація всіх комунальних закладів.

1.3. Збереження і розвиток інфраструктури АПК

1.3.1. Відновлення лісосмуг та зелених багаторічних насаджень.

2. Інтеграція сільських територій

2.1. Підтримка економічної активності населення сільських територій

2.1.1. Створення і розвиток сільськогосподарської кооперації.

2.1.2. Створення підприємств по виробництву різних видів палива.

2.1.3. Розвиток «сільського зеленого» туризму.

2.2. Розвиток інфраструктури у сільських територіях

2.2.1. Покращення водозабезпечення населення

2.2.2. Організація побутового обслуговування населення

2.2.3. Розвиток фізичної культури та спорту

2.3. Підвищення якості соціальних та культурних послуг

2.3.1. Будівництво соціального житла

2.3.2. Осучаснення бібліотек

3. Безпека громади

3.1. Створення безпечних умов життя

3.1.1. Створення центру безпеки громади

 

 

4.2. Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Зеленопідська сільська рада включилася в процес опрацювання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

4.3 Заходи з реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади на 2022 рік

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів. Головні та першочергові заходи з реалізації плану соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік наведені в додатку до Програми.

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади

Реалізація проектів розвитку Зеленопідської сільської територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

 1. Кошти Державного бюджету, в тому числі Державного фонду регіонального розвитку.
 2. Кошти обласного бюджету.
 3. Кошти місцевого бюджету.
 4. Інші джерела фінансування.

6. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації Програми соціально-економічного розвитку громади

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації залишаються найбільш доступними.

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації плану індикаторами результативності будуть:

 • диверсифікація економічної діяльності;
 • розвиток підприємництва і конкурентоспроможності місцевої економіки;
 • залучення інвестицій;
 • створення нових робочих місць, зменшення відтоку населення з громади;
 • зростання рівня заробітної плати відносно середньообласних показників;
 • зростання рівня купівельної спроможності мешканців громади;
 • покращення інфраструктури сільських територій, у першу чергу доріг та мереж водопостачання;
 • зміцнення людського капіталу, підвищення якості послуг освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії з міськими територіями, а отже, – підвищення якості життя сільського населення;
 • зростання рівня обізнаності населення.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально-економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність виконання Програми. Моніторинг проводиться за підсумками року. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії Зеленопідської сільської ради. Контроль за виконанням Програми покладається на Зеленопідську сільську раду, виконавчий комітет, депутатів.

 

 

Сільський голова                                                  Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

Додаток

 

Перелік проєктів/програм місцевого самоврядування

та першочергових завдань які плануються впровадити

Зеленопідською сільською радою в 2022 році в розрізі джерел фінансування

 

№ пп

Назва проєктів/програм, завдань та заходів, тощо

Джерела фінансування, тис. грн

Всього

у тому числі

місцевий бюджет

обласний бюджет

державний бюджет

Інші джерела

 1. 1

Створення якісних умов для надання медичних послуг

4005,9

4005,9

потрібна програма

 

 

 1.  

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за рахунок обласного бюджету)

6,0

6,0

 

 

 

 1.  

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) в частині придбання путівок в позаміські дитячі табори

511,9

511,9

 

 

 

 1.  

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (утримання комунального закладу «Центр надання інтегрованих соціальних послуг Зеленопідської сільської ради»

2286,7

2286,7

 

 

 

 1.  

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в частині надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

393,0

393,0

 

 

 

 1.  

Забезпечення функціонування підприємств громади, що надають житлово-комунальні послуги

880,0

880,0

 

 

 

 1.  

Організація благоустрою населених пунктів

1198,5

1198,5

 

 

 

 1.  

Здійснення заходів із землеустрою

100,0

100,0

 

 

 

 1.  

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури місцевого значення

 

150,0

 

150,0

 

 

 

 1.  

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

17,5

17,5

 

 

 

 1.  

Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю  

37,0

37,0

 

 

 

 1.  

Запобігання та протидія поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Зеленопідської сільської ради

50,0

50,0

 

 

 

 1.  

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

122,2

122,2

 

 

 

 1.  

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку

18,1

18,1

 

 

 

 1.  

Розвиток культури на території Зеленопідської сільської ради

805,0

805,0

 

 

 

 1.  

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

388,3

388,3

 

 

 

 1.  

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

15,0

15,0

 

 

 

 1.  

Інша субвенція обласному бюджету Херсонської області на утримання станції екстренної (швидкої) медичної допомоги КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медецини катастроф» ХОР для стимулюючих виплат працівникам станції екстреної (швидкої) медичної допомоги, яка базується в селещі Зелений Під

240,0

240,0

 

 

 

 1.  

Інша субвенція Каховській міській територіальній громаді на забезпечення стабільної і безперервної діяльності КНП «Каховська ЦМЛ» та здійснення видатків для оплати комунальних послуг та енергоносіїв

200,0

200,0

 

 

 

 1.  

Субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для придбання паливно-мастильних матералів Каховському відділу поліції ГУПН в Херсонській області

50,0

50,0

 

 

 

 1.  

Розроблення проєкту капітального ремонту опалення Червоноперекопського СБК, Семенівського СБК, Костогризівського СК

Калинівський СК

60,0

60,0

 

 

 

 1.  

Розроблення проєкту капітального ремонту покрівлі Федорівського СБК

50,0

50,0

 

 

 

 1.  

Будівництво вуличного освітлення в селі Костогризове

750,0

750,0

 

 

 

 1.  

Розроблення проєкту будівництва вуличного освітлення в селі Семенівка

30,0

30,0

 

 

 

 1.  

Розроблення проєкту будівництва вуличного освітлення в селищі Федорівка

30,0

30,0

 

 

 

 1.  

«Інша субвенція обласному бюджету Херсонської області на співфінансування проекту регіонального розвитку «Створення та інституційне наповнення Інвестиційного парку «Відновлення зрошення Херсонщини»

85,0

85,0

 

 

 

 1.  

Підтримки сім'ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на території Зеленопідської сільської ради

13,5

13,5

 

 

 

 1.  

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді Зеленопідської сільської ради

219,0

219,0

 

 

 

 1.  

Дітям Зеленопідської громади – безпечне харчування

1100,0

1100,0

 

 

 

 1.  

Заходи з охорони навколишнього природного середовища

200,0

200,0

 

 

 

 1.  

 Запобігання і ліквідації африканської чуми свиней, високопатогенного грипу птиці та інших заразних хвороб тварин на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

421,345

421,345

 

 

 

 1.  

 Захист населення і територій Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

2604,0

2604,0

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                     Тетяна ІВАНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора