A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації Зеленопідської сільської ради

Дата: 06.09.2021 10:43
Кількість переглядів: 1813

 

                                           

                                             Додаток

                                                          до  рішення  виконавчого комітету

                                              Зеленопідської сільської  ради

                                                                                                             28.07.2021   

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РЕАГУВАННЯ

НА   НАДЗВИЧАЙНІ    СИТУАЦІЇ

ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               рішення  виконавчого комітету

                                            Зеленопідської сільської  ради

                          від  25.08.2021 №152

 

 

ПЛАН  РЕАГУВАННЯ НА   НАДЗВИЧАЙНІ    СИТУАЦІЇ

ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Плани реагування  на надзвичайні  ситуації  розробляються  відповідно до  Кодексу цивільного захисту України  та Порядку  розроблення  планів діяльності  єдиної  державої системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. №626,з метою упорядкування  та координацї дій органів державної влади,органів місцевого самоврядування, органів управління  та сил цивільного захисту,суб’єктів господарювання  у разі  загрози або виникнення  надзвичайних ситуацій.

 

1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА   НА ТЕРИТОРІЇ   ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ

СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ   ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

Основними завданнями сільської ради з питань надзвичайних ситуацій

і захисту населення є:

- організація роботи щодо запобігання виникненню НС техногенного

походження на території сільської ради і забезпечення зменшення збитків і втрат  у   разі   стихійного лиха,аварій, катастроф,вибухів і  великих пожеж;

- організація оповіщення службовців і робітників сільської ради, об’єктів про загрозу   та виникнення  НС, постійне  інформування  їх       про  стан  наявної  обстановки;

- організація і контроль за станом захисту населення і території, що

попадають у зони ураження   внаслідок   аварій на потенційно небезпечних об’єктах та інших НС;

- організація, координація   та контроль за станом проведення рятувальних   та   інших   невідкладних   робіт   у  районах лиха і осередках ураження;

- організація створення і контролю за станом систем аналізу, прогнозування, управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за   радіоактивним, хімічним   і бактеріологічним зараженням, підтримання   їхньої готовності  до  сталого функціонування   у  надзвичайних  ситуаціях;

- організація та контроль за станом роботи з підготовки і перепідготовки

осіб   керівного складу   цивільної оборони   сільської ради та об’єктів

господарської   діяльності, його органів управління і сил вмінню застосовувати   засоби індивідуального захисту   та  діями  у НС;

- організація   взаємодії з питань ЦЗ та захисту населення з вищими   органами управління цивільного захисту;

- організація  контролю за виконанням  завдань  цивільного  захисту в

структурних підрозділах  сільської ради та об’єктів  господарської діяльності.

 

На території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області проживає 7954 чол., з них :

№ з/п

Населений пункт

Кількість населення

1.

с.Архангельська Слобода

1097

2.

с.Богданівка

634

3.

с.Діброво

46

4.

с.Дмитрівка

835

5.

сщ Зелена Рубанівка

169

6.

сщ Зелений Під

1092

7.

с.Калинівка

398

8.

с. Костогризове

784

9.

с.Наталівка

247

10.

с.Петропавлівка

386

11.

с.Подівка

425

12.

с.Семенівка

1015

13.

сщ Слиненка

83

14.

сщ Сокирки

90

15.

С.Федорівка

653

 

 

 

1.1. Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуацій

Сільська рада та об’єкти, які розташовані на її території підпадають під вплив наступних можливих надзвичайних ситуацій: техногенного,природного   та   соціально –політичного характеру.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

1.Транспортні аварії (катастрофи)на автомагістралях.

 Найбільш вірогідною ситуацією, яка може вплинути на функціонування сільської ради  можуть бути  аварії (катастрофи) на об’єктових  усіх  видів транспорту.       

 В першу  чергу до них відносяться аварії (катастрофи) на автомобільному і  залізничному транспорті, особливо при  транспортуванні  сильнодіючих  отрутних  та інших  небезпечних речовин, а  також при  перевезенні пасажирів.

 

2. Пожежі (вибухи) з наступним горінням можливі на спорудах,

комунікаціях і технологічному обладнанні, на складах сировини і паливно – мастильних матеріалів   та інших об’єктах житлового, соціально- побутового  і  культурного призначення.

3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин

 

4. Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин можливі   при  аварії  на транспорті, який перевозить речовини.

 

5. Аварії на електроенергетичних системах  внаслідок  налипання мокрого снігу, ожеледиці, поривчастого вітру, дощу, снігу, ожеледиці, поривчастого  вітру можуть призвести до тривалої перерви електропостачання населених пунктів   і припинення  виробничої (іншої) діяльності на тривалий час.

 

6. Аварії на комунальних системах життєзабезпечення можуть призвести  порушення  нормативних умов  проживання  населених пунктів Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області.

Надзвичайні ситуації природного, екологічного та соціально-політичного характеру   можуть призвести до часткового порушення  господарської (іншої) діяльності   на території сільської   ради.

Найбільшу небезпеку складають метеорологічні (сильний вітер, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь , сильного морозу, повені) та інші  надзвичайні  явища, пожежі в природних екосистемах, інфекційна  захворюваність людей, надзвичайні  ситуації екологічного характеру і аварії на арсеналах,складах.

 При раптовому інтенсивному таненні снігу підлягають масовому підтопленню помешкань громадян .

 

1.2. Висновки та обставини, які оказують вплив на організацію проведення заходів ЦЗ на території сільської ради:

1). Найбільш небезпечними надзвичайними ситуаціями для функціонування господарської діяльності селища є:

- Техногенного характеру;

- природного характеру;

- випадання снігу;

- масові інфекційні захворювання людей.

2). На захист населення і працівників об’єктів господарської діяльності   та   його   стале   функціонування  в умовах  надзвичайних ситуацій може впливати на :

- недостатню забезпеченість населення та працівників об’єктів господарської діяльності засобами   колективного   та індивідуального захисту;

- недостатній розвиток системи оповіщення населення об’єктів господарської   діяльності;

- недостатню   підготовку і забезпеченість формувань цивільного захисту до дій   в умовах НС;

- недостатність резерву матеріально-технічних засобів, які призначені для   використання при проведенні аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

- недостатня законодавча і нормативна база з питань цивільного захисту   та НС;

- слабка взаємодія територіальних і галузевих органів управління з питань   цивільного   захисту   та   з надзвичайних ситуацій.

 

ІІ. ПЛАН ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

2.1. Структура   цивільного захисту  Зеленопідської   сільської ради територіальної громади Херсонської області

 

Система цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій сільської ради є складовою частиною ЦЗ   Херсонської області.

Начальником  цивільного захисту Зеленопідської сільської  ради  є    сільський  голова.

Начальник   цивільного захисту  Зеленопідської  сільської ради, керівники об’єктів  господарської  діяльності  організовують і контролюють виконання   завдань  у сфері  цивільного   захисту і  з надзвичайних ситуацій  техногенного,природного,екологічного та соціально-політичного характеру. Основними з яких  є:

- реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, робітників і службовців від наслідків можливих надзвичайних ситуацій, запобігання   цим ситуаціям, реагування   на них  та ліквідації  їх наслідків;

- координація  діяльності  органів  управління  ЦЗ, підпорядкованих  об’єктів  господарської  діяльності  з розв’язанням  проблем,  захисту працівників господарської діяльності з розв’язанням проблем, захисту працівників,службовців і мешканців населених пунктів сільської ради від наслідків НС;

- визначення основних напрямків роботи у сфері цивільного захисту   і  з  надзвичайних  ситуацій, організація нагляду  і контролю  за  станом ЦЗ і техногенної безпеки  на території  населених пунктів сільської  ради і  об’єктах, готовністю  до дій  в умовах НС  та  проведенням заходів щодо  запобігання їм;

- здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦЗ, захисту працівників,службовців   об’єктів  і  населення громади від наслідків НС;

- підготовка і перепідготовка органів управління і сил ЦЗ та з НС до  дій в  умовах  можливих аварій, катастроф  стихійного лиха.

 

Начальник штабу цивільного захисту (з питань НС і ЦЗН) Зеленопідської   сільської ради, як безпосередній виконавець, відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує розробку і здійснення заходів ЦЗ і захисту мешканців населених пунктів  громади,працівників і службовців об’єктів господарської діяльності від наслідків НС, запобігання їх виникненню та реагування на надзвичайні   ситуації;

- подає  пропозиції  до проектів  програм  і  прогнозів  щодо ліквідації  можливих  наслідків НС  на території  населених пунктів  сільської ради, об’єктів господарювання, запобігання їх виникненню і контролює їх  здійснення;                                                         

- подає пропозиції щодо включення до проекту бюджету сільської ради,об’єктів витрат  на  розвиток і удосконалення  системи ЦЗ     та  з  НС, здійснює  контроль  за цільовим використанням коштів;

- керує роботами, пов’язаними з ліквідацією наслідків можливих аварій, катастроф і стихійного лиха на території сільської ради і об’єктами господарювання , забезпечує готовність органів управління та сил ЦЗ;

- організовує заходи з евакуації населення ( в разі потреби) від наслідків НС;

- здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань у сфері  цивільного захисту.

2.2. Стан постійної готовності цивільного захисту Зеленопідської сільської ради

 

а) Інженерний захист

Для надійного захисту населення, працівників та службовців об’єктів  від  можливих наслідків НС  техногенного,природного, соціально -політичного та   екологічного характеру використовується:

 

1). Протирадіаційне укриття (ПРУ) – Семенівський   опорний ЗЗСО,( с. Семенівка,вул. Шкільна ,42) місткістю  на 355 осіб,та  місткістю  на 275 осіб.

 Протирадіаційне укриття (ПРУ) – філія Зеленопідського опорного закладу «Костогригризівська гімназія» (с. Костогризове  вул Гагаріна,20 а )  місткістю  на 75 осіб, та місткістю  на 95 осіб

Протирадіаційне укриття (ПРУ) – «Дмитрівська гімназія» філія Зеленопідського ОЗЗСО( с. Дмитрівка)  місткістю  на 40 осіб

Протирадіаційне укриття (ПРУ) – адмінбудівля  старостинського округу №2  с. Архангельська Слобода

2). Інше населення укривається у найпростіших укриттях (підвалах приватних будинків)

 

б) Радіаційний і хімічний захист

Радіаційний та хімічний захист населення, забезпечується шляхом отримання засобів індивідуального захисту   населення   та  укриття  в різного виду укриттях.

в) Медичний захист

Для медичного забезпечення   проведення  заходів  цивільного захисту і медичного захисту населення, працівників і службовців, об’єктів господарської  діяльності можуть бути задіяні:

-  КНП «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Зеленопідської  сільської  ради:

- директор КНП  АЗПСМ Зеленопідської сільської  ради      Куриляк  Д. М.

- лікар педіатр(дільничний) Ткаченко  І. І.

- головна медична сестра  Ухова О. І.

- фельдшер  Гурська М. В.

- медична сестра Бондаренко Т.  В.                                                             

 -лаборант  Бабець Л. Ю.                                                                                     

 - фельдшер  Калініченко Л. О.  ( с. Дмитрівка)                                                          

 - фельдшер Бендеберя Х. І. (с. Архангельська Слобода)                                          

 - фельдшер   Стельмах Г. В. ( с. Подівка)                                                                    

 - фельдшер  Заценко О.Ю.  ( с. Федорівка)                                                 

 - фельдшер Срібна О. В. (с. Костогризове)                                                                          

 - фельдшер  Клименко  М. В. ( с.Наталівка)                                                    

 - фельдшер  Безсмертна  Л. М. (с. Богданівка)                                              

 - сестра-медична   Мануйло  С. П. ( с. Семенівка)                                       

 - фельдшер  Андрєєва Т. С. ( с. Семенівка)  

 

г) Евакуаційні заходи

Для планування та проведення евакуаційних заходів створена евакуаційна комісія  ( голова комісії-Іванюк  Тетяна  Валеріївна)

Головним  завданням  евакуаційної  комісії  є забезпечення планування і проведення  евакуаційних заходів  у разі  загрози життю і здоров’ю населенню, працівникам і службовцям  об’єктів при  виникненні  НС,причому ,головним евакуаційним заходом вважається відселення  постраждалого  населення,

працюючого персоналу із осередків ураження та районів стихійного лиха.

Евакуаційні заходи планується проводити: термінові, в інших випадках  в залежності  від  виду та маштабу НС ,особлива увага приділяється  проведенню  евакуаційних заходів із зон  хімічного, радіоактивного ураження  та  зони катострофіччного затоплення.

 

д) Сили та засоби цивільного захисту

Сили цивільного захисту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, об’єктів господарської діяльності для   дій  в  надзвичайних ситуаціях  техногенного,природного, соціально-політичного  та  екологічного характеру, які  забезпечені  автотранспортом  за  рахунок  підприємств,  які  знаходяться   на  території сільської  ради.

 

Готовність сил для дій у надзвичайних ситуаціях складає:

- від 30 хв. до 3-6годин у робочий  час  та від 6-12 годин  до 24  годин у неробочий  час.

 

е) Системи управління, оповіщення і зв’язку

Системи управління, оповіщення і зв’язку сільської ради, об’єктів господарської діяльності складають:

-адміністрація сільської ради- 58 чол., ;

-штаб цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій сільської ради -11чол.

 

2.3. Приведення в готовність органів управління Зеленопідської  сільської ради

При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного  та екологічного  характеру приводяться у готовність  органи управління і сил ЦЗ Зеленопідської сільської ради в залежності від маштабів і розмірів можливих НС:

- адміністрація сільської ради і штаб ЦЗ та з НС (в робочий час до 10-15 хв., в неробочий  час  від 1.5  до 3 год);

- комісія з питань ТЕБ та НС сільської ради (в робочий час до 10-15 хв., в  неробочий  час  від.1.5  до 3 год.)

Органи управління ЦЗ та з НС сільської ради і об’єктів господарської  діяльності  приводяться  у готовнсть рішенням начальника ЦЗ  сільської  ради  або рішенням районного штабу.

 

Дії начальників ЦЗ та з НС визначаються у календарних планах заходів цивільного захисту по кожній групі ( окремій  аварії, катастрофі) однотипних  надзвичайних  ситуацій  в залежності  від  маштабів  і розмірів зон (осередків) ураження.

 

 

2.4. Порядок та організація виконання основних заходів ЦЗ

При загрозі виникнення НС техногенного, природного, соціально-політичного та екологічного характеру основні заходи ЦЗ та з НС спрямовуються на захист населення, працівників і службовців та зниження   можливих матеріальних втрат.

Основні заходи сплановані по видам надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути на території  сільської  ради  і об’єктів господарської діяльності,які включають:

-  аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин;

- аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) хімічно небезпечних рчовини;

- аварії (катастрофи) з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних  речовини;

- транспортні аварії (катастрофи);

- пожежі (вибухи) з наступним горінням;

- аварії (катастрофи) на електроенергетичних системах;

- аварії (катастрофи) на комунальних системах життєзабезпечення;

- природні та екологічні надзвичайні ситуації.

 

У першу чергу виконуються ті заходи, які дадуть найбільшу ефективність  щодо забезпечення захисту населення,працівників і службовців від  можливих  наслідків аварій, катастроф  та стихійного лиха, а також дадуть змогу зменшити  матеріальні збитки.

При отриманні інформації про загрозу виникнення надзвичайної ситуації в усіх органах управління ЦЗ та з НС організовується виконання   наступних  заходів:

- цілодобове чергування керівного складу;

- уточнення порядку оповіщення і збору всього персоналу у робочий та   не робочий  час, доведення  до населення працівників об’єктів порядку  дій при  виникнення НС;

- збір та уточнення інформації про обставини, що створилися у районі  аварії, катастрофи або стихійного лиха;

- оцінка можливого розвитку ситуації, впливу її на функціонування  життєзабезпечення   населення;

- розробка позачергових заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єктів   в цих  умовах  та організації  їх виконання;

- посилення контролю щодо стійкості роботи зв’язку, всіх управління, перевірка  технічного стану  та проведення у готовність резервних  каналів  зв’язку;

-систематичне отримання від органів управління та чергових змін (деспетчерів) потенційно небезпечних об’єктів інформації про  обставини  і характер  (маштаби) можливих аварій і катастроф;

- формування і підготовка до роботи груп фахівців для здійснення розвідки  можливих осередків аварії,катастроф  та небезпечних  зон;

- уточнення районів (місць) проведення розвідки і порядку взаємодії з територіальними (районними) відділами з НС та ЦЗН;

- підготовка текстів повідомлень про порядок дій населення, працюючого персоналу, службовців при виникненні надзвичайних  ситуацій;

- приведення в готовність захисних споруд, розгортання і підготовка до роботи  пунктів  видачі засобів  індивідуального захисту із запасів об’єктів, уточнення  розрахунків  на їх видачу;

- проведення евакоорганами Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області разом із відділами з НС та ЦЗН району уточнення порядку і районів евакуації населення та працівників і  службовців об’єктів у безпечні місця;

- уточнення розрахунків на розподіл транспорту для перевезення у район можливого виникнення НС сил і засобів  для  проведення аварійно-  рятувальних робіт, а також для евакуації потерпілих,вивозу матеріальних та інших цінностей;

- перевірка працездатності і приведення у готовність усіх протипожежних засобів;

- перевірка наявності резервних запасів матеріально-технічних засобів та  вжиття  заходів щодо  доведення  їх до  встановлених норм.

 

Всі основні заходи цивільного захисту щодо дій органів управління, сил ЦЗ, сільської  ради і об’єктів господарств сільської ради,  об’єктів господарської діяльності відображаються у календарному плані, який коригується щорічно.

 

2.5. Організація управління, оповіщення і зв’язку

Управління діями органів управління і сил цивільного захисту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, об’єктів  господарської діяльності щодо  запобігання виникнення та  ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації техногенного, соціально-політичного і екологічного характеру здійсьнюється  з місць постійного розміщення.

 

Органи управління ЦЗ та з НС можуть працювати, в залежності від  обставини, у повному або  скороченому складі,  в різних режимах і приводиться  в готовність  за рішенням начальника ЦЗ сільської  ради, територіальних або вищих органів управління цивільного захисту.

 

Сили цивільного захисту приводяться в готовність відповідним рішенням начальника цивільного захисту сільської ради.

Забезпечення дій органів управління і сил ЦЗ та з НС та виконання основних заходів ЦЗ в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій виконуються в наступному порядку:

- приводяться у готовність і переводяться на цілодобове спостереження пости РХС  з доповіддю про інформацію:

-терміново -у разі необхідості;

-через 4 год.;

-штаб цивільного захисту та з надзвичайних ситуацій сільської ради координує роботу об’єктів щодо матеріально- технічного забезпечення сил та   заходів цивільного захисту;

- приводяться у готовність всі наявні сховища, протирадіаційні укриття та підвальні приміщення для укриття населення працівників   і службовців об’єктів, у разі необхідності проводиться додатково їх герметизація;

- виконується  прогноз  можливої обстановки і уточнюється рішення  на  проведення рятувальних  та першочергових невідкладних відновлювальних робіт в можливих осередках ураження;

- проводиться (у разі необхідності) відселення (або евакуація) населення, працівників  і службовців  об’єктів господарської діяльності у разі попадання території селища в зони  ураження, особливо із зон хімічного і  радіоактивного зараження;

- здійснюється (у разі необхідності) висування додаткових сил у райони  аварії, катастроф і стихійного лиха, виконуються інші заходи.

Організація забезпечення заходів та дії органів управління і сил ЦЗ виконується згідно  календарного  плану по  кожній групі можливих НС.

У період загрози виникнення надзвичайних ситуацій системи оповіщення проводяться  через представників депутатського корпусу сільської  ради, через телефонний зв’язок, шляхом подвірного обходу території та доведення  масової інформації для населення, працівників і службовців .Також зв’язок здійснюється з використанням всіх його видів і засобів.

 

 

ІІІ. РІШЕННЯ НАЧАЛЬНИКА  ЦЗ  ЗЕЛЕНОПІДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЛІКВІДАЦІЮ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 

3.1. Короткі висновки із оцінки можливої обстановки:

Найбільш складна обстановка на території сільської ради, об’єктів господарської  діяльності  може  скластися внаслідок можливих аварій, катастроф  та стихійного лиха,викликаних:

- аваріями на АЕС з викидом радіоактивних речовин (при виході активності 30% ), внаслідок чого населення і об’єкти господарської діяльності можуть опинитися у зоні  радіактивного забруднення;

- аваріями на хімічно небезпечних об’єктах з викидом СДОР і на транспорті, що перевозить їх, в  зону  ураження яких попадає  населення сільської ради  і об’єкти господарської  діяльності;

- транспортними аваріями на автомобільному транспорті, що перевозить ХНР, РР  та інші  небезпечні речовини;

- пожежами і вибухами на підприємствах, в установах і організаціях;

- аваріями на електростанціях та електроенергетичних системах, які  можуть привести  до  порушення   виробничого і технологічного процесу;

- природними та екологічними надзвичайними ситуаціями.

Найбільш складними рятувальні та відновлювальні роботи будуть при:

радіоактивному та хімічному забрудненню, великих пожежах і вибухах, транспортних аваріях (катастрофах), природних, соціально- політичних та екологічних НС.

 

3.2. Рішення начальника ЦЗ Зеленопідської   сільської ради на проведення рятувальних невідкладних аварійно виконаних робіт (РНАВР) у зонах і осередках ураження складається з окремих рішень  по  видам  надзвичайних ситуацій,викликаних аваріями, катастрофами   та   стихійним   лихом.

3.2.1. Задум  рішення на ліквідацію наслідків аварій

У разі виникнення аварій (катастроф) з викидом радіоактивних речовин на АЕС, на   транспорті, що перевозить радіоактивні речовини або на об’єктах, що використовують РР, провести наступні заходи:

 

а) першочергові заходи:

- привести у готовність всі органи управління ЦЗ та з НС сільської ради та об’єктів від 10-15 хв. до 1,5-3,0 годин;

- провести оповіщення та інформацію до мешканців населених пунктів Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, працівників   і  службовців  про  аварію (катастрофу)  з викидом  радіоактивних  речовин  та  зараження;

- укрити працівників і службовців у захисних спорудах від 15-30 хв. до 1 год.;

- привести у готовність сили цивільного захисту від 30 хв. до 3-6 год.;

- привести у готовність евакуаційні органи (від 15-30 хв. до 1,5-3,0 год.);

- привести у готовність мережу спостереження і лабораторного контролю  від 15-30 хв.до 1.5-3,0 год.;

- штабу ЦЗ та з НС провести на протязі 1,0-1,5 год. попередню оцінку  обстановки, що склалася  на території сільської ради  та об’єктах;

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на проведення відселення населення, працівників, службовців (або їх евакувції)  із  зон небезпечного   сильного радіоактивного забруднення та забезпечення  їх  життєдіяльності  (у взаємодії  з держадміністрацією  та  відділами з НС та ЦЗН);

- задіяти при необхідності: сили ЦЗ , автотранспорт, матеріальні та фінансові  ресурси;

- організувати взаємодію з територіальними державними адміністраціями  та  відділом з НС  та ЦЗ  району, органами військового командування.

 

3.2.2.  Задум  рішення на ліквідацію наслідків аварії з викидом хімічно- небезпечних речовин

У разі виникнення аварій з викидом хімічно-небезпечних речовин на територію сільської  ради, господарських об’єктах або на транспорті,який перевозить сильнодіючі  отруйні  речовини, провести наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- провести оповіщення та інформацію населенню, працівникам і службовцям   господарських  об’єктів  про  викид  хімічно- небезпечних  речовин  та  можливе зараження;

-привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 1,5- 3 год.;

- приступити до негайного відселення населення, працівників і службовців із  осередків (зон) ураження хімічно-небезпечних речовин у взаємодії з місцевими державними   адміністраціями та управлінням ЦЗ області ;

- проводити безупинно розвідку зон хімічного ураження силами мережі СЛК - видати працівникам, службовцям і силам ЦЗ та з НС засоби   індивідуального захисту від. 10-30хв.  до 3-6 год.;

- укрити населення та працюючих в захисних спорудах ЦЗ ;

- штабу ЦЗ та з НС сільської ради провести за 30 хв. попередню оцінку  обстановки і  довести її  до підлеглих  органів управління;

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на проведення відселення населення, працівників і службовців  із зон  хімічного зараження,

 за межі зон (осередків) хімічного   ураження (до 30 хв.-1год.);

- відселення проводити у взаємодії з районною державною адміністрацією і  відділами з НС  та ЦЗ, задіяти при цьому весь наявний  автотранспорт сільської ради  та об’єктів;

- негайно приступити до локалізації і ліквідації місця аварії разом з силами  інших територіальних органів  управління  з ЦЗ  та НС  через 5-30 хв. і вести їх  до повного завершення робіт;

- організувати негайно надання медичної допомоги потерпілим у взаємодії  з  медичною  службою  району;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами служб цивільного захисту.

 

3.2.3. Задум  рішення на ліквідацію наслідків аварій з викидом біологічно небезпечних речовин

У разі виникнення аварій (катастроф) на біологічно небезпечних об’єктах  господарської  діяльності  або  на транспорті,який перевозить біологічно небезпечні  речовини(БНР), провести наступні  заходи:

 

а) першочергові заходи:

- провести оповіщення та інформацію до населення, працівників,службовців об’єктів про аварію з викидом БНР та можливе зараження;

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ та з НС сільської   ради, об’єктів   від 10-15 хв. до 1,5-3 год.;

- приступити (за вказівками місцевих органів управління) до негайного  відселення , працівників і службовців  із  осередків (зон) ураження  БНР  у  взаємодії  з  місцевими  органами  виконавчої влади та  відділами ЦЗ  та з НС;

- проводити безупинно розвідку біологічно небезпечних зон зараження  силами мережі спостереження  і  лабараторного контролю ;

- видати працівникам і службовцям та силам ЦЗ засоби індивідуального  захисту  від 10-30 хв. до 3-6 год.;

- штабу ЦЗ та з НС  Зеленопідської сільської ради провести за 30 хв. попередню оцінку обстановки і  довести  її  до підлеглих органів управління;

- у  разі  введення  на  ураженій території карантин (або обсервації) діяти  у відповідності  з рішеннями територіальних  органів управління. 

 

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на проведення відселення населення,

працівників і службовців із зон біологічного зараження, за межі зон ураження  у стислі строки (до 30хв.-1 год.), на проведення протиепідемічних  заходів

- відселення проводити у взаємодії з органами місцевої виконавчої влади і відділами з НС та ЦЗН, задіяти при цьому весь наявний автотранспорт;

- через 4 години приступити до виконання комплексу протиепідемічних та  інших  заходів  у  взаємодії  з  медичною службою  ЦЗ  та  з НС території;

- організувати надання медичної допомоги потерпілим силами формувань у взаємодії  з медичною службою  району;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та

силами цивільного захисту.

 

3.2.4. Задум рішення на ліквідацію наслідків транспортних аварій (катастроф)

У разі виникнення аварій (катастроф) на автомобільному транспорті

проводити наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- провести оповіщення населення, працівників і службовців об’єктів про

можливі наслідки аварій (катастроф) на транспорті;

- забезпечити захист населення, працівників і службовців (у разі

необхідності) укриттям їх у захисних спорудах, проведення у разі

необхідності відселення та інших заходів ЦЗ у строки від 5-10 хв. до 3 год.;

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 1,5-3,0 год.;

- приступити через 10-30 хв. до надання допомоги потерпілим силами ЦЗ  медичною службою  ЦЗ району;

- штабу ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктам разом зі службами провести  за  30-50 хв.попередню оцінку обстановки і  30-50 хв.

 попередню оцінку обстановки і довести її до підлеглих органів управління;

б) подальші заходи:

- основні зусилля направляти на захист населення, працівників і службовців  та локалізацію і ліквідацію наслідків аварії (катастрофи),

надання допомоги  потерпілим ;

- відселення населення, працівників і службовців проводити за межі

осередків ураження через 15-30 хв. і до їх завершення;

- локалізацію і ліквідацію наслідків транспортних аварій (катастроф)

проводити силами спеціалізованих формувань ЦЗ у взаємодії з

територіальними силами;

- роботи проводити терміново з моменту їх виникнення і до повного

завершення;

- взаємодію проводити з силами МНС України, протипожежною службою МВС  України та територіальними органами управління.

 

3.2.5. Задум  рішення на ліквідацію наслідків пожеж і вибухів з наступним горінням.

У разі виникнення пожеж з вибухами  і  наступним  горінням  на території ТГ:

а) першочергові заходи:

- провести оповіщення населення, робітників і службовців про можливе

ураження внаслідок пожеж з вибухами та наступним горінням від 5 до 15 хв. у залежності  від місця НС;

- забезпечити захист населення, працівників і службовців від можливих

наслідків пожеж з вибухами та наступним горінням, укриттям їх у разі

необхідності в захисних спорудах, проведення у разі необхідності відселення ( або евакуації )  та інших  заходів ЦЗ  від 5-10хв.до 3 год.;

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 1,5  год.;

- негайно приступити до локалізації і ліквідації наслідків пожеж (вибухів) з  наступним горінням  силами спеціалізованих  формувань у  взаємодії з силами ППС  (від 5 до 30 хв.до 1.5 -2.0 год.), приступити до спостереження  за вибухами  та можливими викидами ХНР об’єктами  господарювання або транспорті;

- штабу ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктів провести через 30 хв. попередню оцінку  можливої обстановки і підготовки рішення  на проведення РНАВР робіт  у  зонах ураження;

 

б) подальші заходи:

- основні зусилля направляти на захист населення, працівників, службовців   та   ліквідацію наслідків пожеж (вибухів з наступними горінням), надання  допомоги потерпілим ;

- відселення населення, працівників, службовців у разі необхідності

проводити за кордони осередків ураження через 15-30 хвилин і до їх

завершення;

- локалізацію і ліквідацію наслідків пожеж (вибухів з наступним горінням) поводити  силами спеціалізованих формувань ЦЗ  та з НС  у

 взаємодії з ППС служби МВС  України та територіальними силами;

- роботи проводити негайно з моменту їх виникнення і до повного

завершення;

- взаємодію проводити з силами у першу чергу з МНС України, ППС МВС  України  та територіальними органами управління і сил ЦЗ.

 

3.2.6. Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій на електроенергетичних системах.

У разі виникнення аварій (катастроф) на електроенергетичних системах, які спричиняють порушення   життєзабезпечення  та виробничого процесу, провести наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 1,5- 3.0 год.;

- провести оповіщення населення, працівників і службовців про аварію на електроенергетичних  системах і  можливі наслідки;

- привести у готовність служби головних спеціалістів, забезпечити

проведення безаварійної зупинки технологічного процесу об’єктів ;

- забезпечити організацію життєзабезпечення населення, працівників,

службовців та проведення інших заходів цивільного захисту від 4 до 6 год.;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктам,

разом з відділом НС та ЦЗ райдержадміністрації через 1-3 год. розробити пропозиції щодо проведення  роботи з  ліквідації наслідків НС;

 

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на: життєзабезпечення населення, працівників, службовців  та  зниження можливості виникнення НС, на ліквідацію їх наслідків;

- задіяти всі необхідні сили ЦЗ, працівників об’єктів для ліквідації

наслідків НС;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами  ЦЗ та з НС.

 

3.2.7.  Рішення на ліквідацію наслідків аварій на комунальних системах життєзабезпечення.

У разі виникнення аварій (катастроф) на комунальних системах життєзабезпечення провести наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- привести у готовність органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 3,0

год.;

- провести оповіщення населення, працівників і службовців про аварію

(катастрофу) на системах життєзабезпечення і можливі наслідки;

- привести у готовність служби головних спеціалістів і сили ЦЗ об’єктів. З місцевими комунальними  службами  забезпечети проведення локалізації і  ліквідації  наслідків НС;

- забезпечити організацію життєзабезпечення населення, працівників і

службовців та проведення інших заходів цивільної оборони від 4 до 6 годин;

- у разі необхідності провести відселення із зони НС за 15-60 хв.;

- приступити до локалізації і ліквідації наслідків аварії (катастрофи) силами ЦЗ об’єктів та спеціальних територіальних служб через 5-30 хв.; комісія  з питань ТЕБ і НС ,штабу ЦЗ  та з НС ,об’єктів та спеціалістам  через  20-60хв. оцінити обстановку і  подати пропозиції з ліквідації наслідків  аварії(катастрофи).

 

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на: життєзабезпечення населення, працівників, службовців та на ліквідацію наслідків НС;

- задіяти всі необхідні сили ЦЗ, працівників об’єктів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- рятувальні та аварійно-невідкладні роботи вести безперервно у дві зміни до повного завершення;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління і силами  цивільного захисту.

 

 

3.2.8. Задум  рішення на ліквідацію наслідків при раптовому обрушенню споруд і будинків

У разі виникнення раптового обрушення споруд або будинків, проводити  наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- привести у готовність органи управління і сили ЦЗ від 10-15 хв. до 1,5-3,0  год.;

- привести у готовність служби головних спеціалістів і силами об’єктів у взаємодії з місцевими комунальними службами ,забезпечити проведення  локалізації і ліквідації наслідків аварії (котострофи);

- забезпечити надання допомоги потерпілому населенню, працівникам і  службовцям  та організувати проведення інших заходів ЦЗ  від 15-30 хв. до повного  їх  завершення;

- приступити до локалізації і ліквідації наслідків аварії силами ЦЗ об’єктів  через 5-30хв.;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦЗ та з НС через 20-40 хв. оцінити

обстановку і подати пропозиції з ліквідації наслідків аварії (катастрофи);

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на проведення рятувальних робіт і надання  медичної допомоги потерпілим у стислі  строки та  ліквідацію наслідків НС;

- задіяти всі необхідні сили ЦЗ сільської ради, працівників об’єктів для

ліквідації наслідків НС;

- рятувальні та аварійно-невідкладні роботи вести безперервно у дві зміни до

повного їх завершення ;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами цивільного  захисту.

3.2.9.   Задум рішення на ліквідацію наслідків НС соціально- політичного характеру при  гідродинамічних аваріях(катастрофах)

У разі виникнення НС соціально - політичного характеру діяти у відповідності за обстановкою і вказівками органів управління, які відповідають за локалізацію і ліквідацію їх наслідків.

а) першочергові заходи:

- провести повторно через 10-15 хв. оповіщення населення, працівників,

службовців про аварію (катастрофу) з можливим затопленням території;

- привести у готовність органи управління та сили ЦЗ сільської ради

об’єктів у стислі строки від 5 до15 хв.;

- приступити до негайного виведення населення, працівників, службовців із зони затоплення;

- провести у стислі строки комплекс запобіжних заходів щодо зниження

можливих збитків на території сільської ради та об’єктах і безаварійній

зупинці технологічного процесу;

- забезпечити надання допомоги потерпілому населенню, працівникам,

службовцям та організувати проведення інших заходів ЦЗ від 15-30 хв. до повного їх  завершення;

- приступити до локалізації і ліквідації наслідків повені на території сільської  ради,об’єктах,силами ЦЗ та  спеціаліств через 5-30хв. і  проводити їх  до  повного завершення;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабам ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктів через 20-60 хв. після спаду рівня води оцінити  обстановку і  подати пропозиції щодо  ліквідації наслідків повені, відновленню виробничої діяльності та  життєзабезпечення населення;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабам ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктам

спланувати і організувати надання потерпілим допомоги (матеріальної і  фінансової);

 

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на: проведення рятувальних робіт та життєзабезпечення населення, працівників, службовців; зниження виникнення вторинних факторів ураження і зменшення можливих збитків; ліквідацію наслідків НС  і відновлення життєзабезпечення населення  та виробничої діяльності;

- задіяти всі необхідні сили ЦЗ , працівників об’єктів для ліквідації наслідків НС;

- організувати взаємодію з територіальними органами управління та силами  ЦЗ.

 

3.2.10. Рішення на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій природного і екологічного характеру провести наступні заходи:

а) першочергові заходи:

- привести у готовність всі органи управління цивільного захисту Зеленопідської сільської ради, об’єктів від 5-15 хв. до 1-1,5 год.;

- продублювати оповіщення населення, працівників і службовців об’єктів про можливу НС природного або екологічного характеру;

- привести в готовність захисні споруди (у разі необхідності) для укриття  працівників,службовців в наступні терміни:

-для  термінового укриття від 30 хв. до 3 год.;  а при наявності часу  з  повною їх герметизацією  до 4-6 год;

- провести підготовчі роботи з проведенню можливого відселення населення, працівників і службовців  із можливих зон ураження у строки  до 3 - 4 год.

- привести у готовність сили цивільного захисту ОТГ, об’єктів від 20-

30 хв. до 3-6 год.;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦЗ та з НС за 1-2 год. спрогнозувати

можливу обстановку на території сільської ради, об’єктах і підготувати

можливі рішення на ліквідацію наслідків стихійного лиха;

- провести на  території  сільської  ради  роботу  спрямовану на зменшення  можливих  втрат і виникнення  вторинних факторів ураження;

б) подальші заходи:

- основні зусилля направити на захист населення, працівників, службовців  від наслідків  НС природного або екологічного характеру, зменшення можливих  втрат і виникнення вторинних  факторів ураження,проведення у  стислі строки РНАВР у осередках враження;

- укрити при необхідності населення, працівників, службовців через 15-30хв. в  захисних спорудах (в залежності  від обставин);

- задіяти всі сили ЦЗ та з НС сільської ради, працівників і службовців   об’єктів для проведення РНАВР  в  осередках та районах ураження і вести їх безперервно   до повного завершення;

- провести у разі необхідності відселення населення, працівників і службовців

із можливих осередків ураження у стислі строки від 2-4 год. до 6-8 год.;

- забезпечити потерпілих у взаємодії з місцевими органами управління та службими ЦЗ  предметами першої необхідності і гарячим харчуванням у строки від 8-12 год. однієї  доби,а з 2-ї доби організувати  їх повне життєзабезпечення;

 

- штабам ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктів організувати взаємодію з  вищими  органами управління  цивільного захисту.

 

3.2.11. Задум  рішення на ліквідацію наслідків НС соціально-політичного характеру

У разі виникнення НС соціально-політичного характеру діяти у відповідності з обстановкою і вказівками органів управління, які  відповідають  за локалізацію і ліквідацію їх наслідків .

 

3.3. Завдання виконавцям заходів цивільного захисту .

У зв’язку з виникненням НС техногенного, природного, соціально- політичного та екологічного характеру,органи управління і  сил ЦЗ  сільської  ради  та  інші керівники об’єктів господарювання  виконують  наступні  завдання:

- штаб ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктів – завдання з організації і проведення РНАВР на території селища, об’єктів;

- прогнозування і координація дій всіх  органів управління  та сил ЦЗ;   організації взаємодії  з  вищестоящими  органами  управління  і силами ЦЗ,що виділяються іншими органами  управління;

 

3.4. Заходи безпеки при виконанні рятування та інших невідкладні  роботи

Заходи безпеки при виконанні пошуково-рятувальних, аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт проводяться на протязі всього  терміну їх проведення.

Інструктаж особового складу сил ЦЗ проводиться до виходу на марш та напередодні вступу  сил у осередок (район)  ураження та кожного  дня перед   виконанням рятувальних  та аварійно-невідкладних робіт.

Інструктаж  проводять начальники підрозділів сил ЦЗ  та керівники робіт на місцях.

Особовий склад сил ЦЗ забезпечується засобами індивідуального захисту  згідно табелю оснащення,спеціальним одягом і безкоштовним харчуванням, медичними та іншими  забезпеченням.

Осередки ураження (райони стихійного лиха) оточуються силами служби охорони гомадського порядку, вхід  в зони ураження стороннім  громадянам забороняється,у  разі необхідності вводяться карантинні  та режимні заходи.

Рішення на введення пропускного режиму приймає начальник цивільного  захисту  району,сільської  ради  або  об’єктів господарської діяльності.

 

3.5. Організація управління, оповіщення і зв’язку при виконанні рятувальних невідкладних аварійно виконаних робіт (РНАВР)

Управління діями сил, що залучаються до ліквідації наслідків аварії (катастрофи ,стихійного лиха), здійснюється  з основних пунктів управління, розташованих   в місцях дислокації та використанням відомчих   та   орендних каналів зв’язку.

Відповідними черговими службами за допомогою усіх засобів оповіщення і  зв’язку виконується негайне оповіщення  за підпорядкуванням  про виникнення  надзвичайної ситуації.

У залежності від виду, характеру і масштабу аварії (катастрофи, стихійного  лиха)робіт з ліквідації наслідків проводяться під керівництвом начальника ЦЗ сільської  ради,об’єктів або їх заступниками у взаємодії із штабами ЦЗ та з НС і територіальними органами виконавчої влади (комісіями з питань  техногенної  та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій)

Організовується розвідка небезпечних осередків та зон з метою визначення характеру, обсягів руйнувань, рятувальних та інших невідкладних робіт, необхідних  сил і засобів.

Одержана інформація передається штабам ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктів  господарської діяльності для оцінки обстановки та підготовки пропозиції  щодо організації робіт з   їх ліквдації, а також відділу з питань НС  та ЦЗ району.

Проводяться заходи щодо локалізації осередків аварії (катастрофи, стихійного лиха), проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Органи управління, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, у залежності  від обставин  можуть працювати:

-у режимі повсякденної готовності – при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній, сейсмічній, гідрогеологічній і  гідрометерологічній обстановці(  за  відсутності  епідемії, епізоотії і епіфітотії);

-у режимі підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо-  промислової,радіаційної,хімічної,біологічної,сейсмічної, гідрогеологічної  і  гідрометеорологічної  обстановки (при інформації щодо можливого виникнення надзвичайних ситуацій);

-у режимі діяльності при виникненні НС – при реальній загрозі виникнення надзвичайної ситуації.

- у режимі діяльності при введенні надзвичайного стану – при запровадженні в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією  України  та Законом України“Про надзвичайний стан”.

По результатам оцінки обстановки приймається рішення на організацію і проведення аварійно-рятувальних  робіт,надання допомоги потерпілим всіма наявними силами і засобами.

 

Усі роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф  сільської  ради, об’єктами проводяться у взаємодії з відповідним територіальним відділом з питань НС  та ЦЗ району,з якими погоджуються строки  та  порядок  використання  відповідних  сил  і засобів ЦЗ,всебічного

забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт.

 

3.6. Порядок подання доповідей про обставинита хід проведення рятувальних невідкладних аварійно виконаних робіт ( РНАВР)

Доповіді про обстановку та дії сил цивільного захисту з ліквідації наслідків  можливих НС техногенного, при можливих НС техногенного, природного, соціально-політичного та  еколологічного  характеру  і  хід проведення невідкладних відновлювальних робіт подаються за допомогою засобів технічного зв’язку штабом ЦЗ  та  з НС сільської  ради та об’єктів:

- підтвердження на одержання сигналів оповіщення про загрозу виникнення або виникнення аварії, катастрофи чи стихійного лиха – негайно;

- про результати розвідки місць можливих аварій (катастроф) або зони  стихійного лиха –негайно;

- у період ліквідації наслідків НС: кожні 4 год. першої і другої доби; з 3-ї  доби подаються  до 8.00 і 20.00 год., за станом на 6.00 і 18.00 год. за київським  часом;

-окремі донесення відповідно до розпоряджень вищих органів  управління ЦЗ  та з НС.

Строки подання донесень можуть бути уточнені в залежності від обставин   та масштабних  аварій (катастрофи, стихійного лиха).

 

Форма доповідей у відповідності з додатком до плану та згідно з вказівками   органів управління ЦЗ  та  з НС:

- Рішення на ліквідацію наслідків пожеж і вибухів з наступним  горінням.

У разі виникнення пожеж з вибухами і наступним горінням на території  сільської  ради: ГРП  (с. Дмитрівка,с. Діброво,с. Петропавлівка,с-щеЗелений Під, с.Подівка, с.Калинівка, с-ще Федорівка, с.Слиненко, с.Сокирки, с.Богданівка,с.Наталівка, с. Семенівка, с. Архангельська Слобода,  сще Зелена Рубанівка,с. Костогризове.)

а ) першочергові заходи :

- провести оповіщення населення, робітників і службовців про можливе   ураження  внаслідок  пожеж з вибухами  та  наступним  горінням  від. 5 до 15  ураження  внаслідок  пожеж з  вибухами та наступним горінням від 5 до 15 хв.  у залежності  від. мсця НС;

- забезпечити захист населення, працівників і службовців від можливих  наслідків  пожеж  з вибухами, 

-наслідків пожеж  з вибухами та наступним горінням, укриттям їх у разі  необхідності  в захисних спорудах, проведення у разі необхідності   віднесення та інших заходів ЦЗ від 5-10хв. до 3 год.;

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15хв. до 1,5  год.;

- негайно приступити до локалізації наслідків пожеж (вибухів) з наступним  горінням силами спеціалізованих формувань,зокремаДПЧ-18  у взаємодії  з силами ППС  від 5 до 30 хв.  і проводити  їх  до повного завершення;

- мережі СЛК (від5-30хв. до 1,5 год.) приступити до спостереження за  вибухами та можливими викидами ХНР об’єктами господарювання або транспорті;

- штабу ЦЗ та НС сільської ради провести через 30хв. попередню оцінку  можливої обстановки  і підготовки рішення на проведення РНАВР робіт у  зонах ураження ;

б) подальші заходи :

- основні зусилля направляти на захист населення, працівників і службовців  та  ліквідацію наслідків пожеж( вибухів з наступним горінням), надати  допомогу потерпілим;

- відселення (евакуацію) населення, робітників і службовців у разі необхідності проводити за  кордони осередків  ураження через 15-30 хв. і   до їх  завершення;

- локалізацію і ліквідацію наслідків пожеж (вибухів з наступним горінням) проводити  силами ДПЧ-18, спеціалізованих  формувань  ЦЗ  та  з НС    у взаємодії з ППС, службою МВС України  та територіальними силами;

- роботи проводити негайно з моменту їх виникнення і до повного  завершення;

- взаємодію проводити з силами у першу чергу з МНС України (ДПЧ-18), ППС МВС України  та територіальними органами управління і силами ЦЗ.

3.6.1.Задум рішення на ліквідацію наслідків аварій на електроенергетичних системах

У разі виникнення аварій (катастроф) на електроенергетичних системах, які спричиняють порушення життєзабезпечення та виробничого процесу, провести наступні заходи;

а) першочергові заходи :

- привести у готовність всі органи управління і сили ЦЗ від 10-15хв. до 1,5-3.0год.;

- провести оповіщення населення, працівників і службовців про аварію на

електроенергетичних системах і можливі наслідки ;

- привести у готовність служби головних спеціалістів, забезпечити проведення безаварійної зупинки технологічного процесу об’єктів ;

- забезпечити організацію життєзабезпечення населення, працівників і  службовців  та проведення  інших  заходів цивільного захисту  від 4 до 6 год.;

- комісії з питань ТЕБ і НС, штабу ЦЗ та з НС сільської ради, об’єктам  разом  з відділом НС  та ЦЗ  райдержадміністрацї через 1-3 год. розробити  пропозиції  щодо  проведення  робіт з ліквідації наслідків НС;

б) подальші заходи :

- основні зусилля направити на життєзабезпечення населення, працівників, службовців  та зниження можливості  виникнення НС, на ліквідацію  їх наслідків.

 

 

Секретар виконкому                       Маргарита КОВАЛЕНКО

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь