A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»

Дата: 20.05.2021 16:15
Кількість переглядів: 212

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю, єдиного податку.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є одним з його джерел наповнення, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади.

Враховуючи вищевикладене фінансовим відділом розроблено проект рішення «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області».

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, податки і збори будуть справлятися по ставкам, що діють у 2021 році, а це спричинить втрати дохідної частини бюджету та диспропорції надходжень по різним територіям громади. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми територіальної громади, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, культури, охорони здоров'я.

 

Аналіз втрат до бюджету сільської територіальної громади

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 рік

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 рік

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, % (мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Єдиний податок

Від 5% до 20%

1122,9

Від 5% до 20%

1122,9

0

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

1122,9

Х

1122,9

0

 

 

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення бюджету територіальної громади та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем громади та покращення інфраструктури населених пунктів.

Враховуючи, вищевикладене, Зеленопідською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області» та публікується в засобах масової інформації .

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Крім того, на різних територіях громади будуть діяти різні ставки, що призведе до додаткових витрат в частині розрахунку та сплати місцевих податків та зборів.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі, а саме:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- забезпечити надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області».

Ця альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Так як в 2021 році єдиний податок сплачувався за рішеннями сільських рад від 2020 року приєднаних до Зеленопідської сільської територіальної громади, існує потреба в прийнятті єдиного рішення для всіх платників єдиного податку.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області» у запропонованому вигляді

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного

законодавства. Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на всій території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 1122,9 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні  навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок

Ця альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів Зеленопідської сільської ради окремих категорій. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок закриття суб’єктів підприємницької діяльності роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

     

 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

                                                             

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні  

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету сільської територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта, та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету 2.Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування. Можливий відтік легального бізнесу та податкових надходжень у зв’язку з надмірним податковим навантаженням

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні

Витрати пов’язані зі сплатою податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця територіальної громади за рахунок податкових надходжень у розмірі орієнтовно 1122,9 тис.грн

Сплата податків за запропонованими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету

Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок податків та зборів, призведе до  нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату, а також відтоку легального бізнесу, що матиме вплив на кількість податкових надходжень до бюджету громади

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

66

66

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані зі сплатою податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих суб’єктів господарювання.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта.

Сплата податків та зборів за встановленими ставками (орієнтовно 1122,9 тис. грн) та адміністративні витрати (18 тис.грн).

Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2, 4 до цього АРВ

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження та штрафні санкції за несвоєчасну сплату платежів, може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади, зменшення кількості робочих місць

 

 

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 3 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

 

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі не прийняття проекту рішення, відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, єдиний податок буде справлятись за   ставками єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду. Наслідком є диспропорції надходжень по різним територіям громади. Розбіжність ставок за одним КВЕД по різним територіям громади

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті майже повною мірою;

прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевих податках та зборах у відповідність до вимог Податкового кодексу України. Наповнення дохідної частини місцевого бюджету у розмірі 1122,9 тис.грн.

Прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків та зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

Надходження коштів до місцевого бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками

Суб’єкти

господарювання:

Сплата податків та зборів за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за встановленими ставками (орієнтовно 1122,9тис. грн) та адміністративні витрати 18 тис.грн). Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 2,4 до цього АРВ

Сумарні витрати,  1140,9 тис. грн.

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

Альтернатива 3

Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок зростання дохідної частини місцевого бюджету

Суб’єкти господарювання: Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за ставками, що діяли в 2021 році передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за ставками, що діяли в 2021 році передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за встановленими ставками (орієнтовно 1122,9тис. грн) Сумарні витрати, 1122,9 тис. грн

Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя населення громади.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податків та зборів.

Прийняття проекту дозволить забезпечити стабільні надходження податків та зборів до місцевого бюджету.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, зовнішніми факторами впливу на його дію є внесення змін до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства. Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

 

 

Альтернатива 1 не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

Аргументом є наявність диспропорції надходжень по різним територіям громади та розбіжність ставок за одним КВЕД по різним територіям громади

Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Зеленопідської сільської ради.

 

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Зеленопідської сільської ради, аналітичних показників Каховського відділення Новокаховської ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі, інформації фінансового відділу Зеленопідської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2022 рік.

Механізм і порядок розрахунку і сплати місцевих податків і зборів для суб’єктів господарювання визначено Податковим кодексом України.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Зеленопідської сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області».

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні органу Державної податкової служби України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4 до АРВ.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Тест малого підприємництва додається.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.

Підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України зазначено, що якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення єдиного податку на території Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

≈1122,9

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од.

66

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн

17992,26

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, годин на 1 суб’єкт

6год

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Зеленопідської сільської ради;

- на стенді Зеленопідської сільської ради;

- на офіційній сторінці в соцмережі «Facebook»;

- в газеті «Новий день»

75%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Зеленопідської сільської ради.

Метод проведення відстеження результативності: Статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні: аналітичні показники Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі; інформації фінансового відділу Зеленопідської сільської ради.

Для відстеження результативності регуляторного акту відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через півроку після набрання чинності регуляторного акту (липень 2022 року).

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта (січень 2023 року).

Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта (січень 2026 року, січень 2029 року і т.д.).

За результатами проведення відстежень результативності регуляторного акта в разі виникнення неврегульованих питань, вони можуть бути усунені шляхом внесення змін.

 

 

 

 

Сільський голова        


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора