A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про встановлення розміру батьківської плати у 2021 році у закладах дошкільної освіти Зеленопідської сільської ради та затвердження порядку умов оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Дата: 12.02.2021 12:00
Кількість переглядів: 167

                                                            

Україна

ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

 V сесії VIII скликання

від 24 грудня 2020 року                  № 110                       с-ще Зелений Під

 

Про встановлення розміру батьківської плати у 2021 році у закладах дошкільної

освіти Зеленопідської сільської ради та затвердження порядку умов оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», відповідно до  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки  України від 21.11.2002  № 667 «Про  затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів  від 22.11.2004 р №1591 «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 № 620/563, в зв’язку з підвищенням цін на продукти харчування  та з метою забезпечення організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, сесія сільської ради

  

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити з 01 січня 2021 року собівартість харчування дітодня в закладах дошкільної освіти:

- віком до 3-х років - 44,15 грн.

- віком від 3-х років – 67,39 грн.

та батьківську плату за один день відвідування дитиною з розрахунку 50 відсотків від собівартості харчування:

- віком до 3-х років – 22,08 грн.

- віком від 3-х років – 33,70 грн.

        2. Звільняються від плати за харчування дитини в закладах дошкільної освіти батьки або особи, які їх замінюють: у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України, сім’ї, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти працівників внутрішніх справ,які загинули під час виконання службових обов’язків, діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС, діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи», які є внутрішньо переміщеними особами.

        3. Зменшити розмір плати на 50%  у закладах дошкільної освіти батькам або особам, що їх замінюють, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

        4. Відділу освіти, культури, молоді і спорту Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області, керівникам закладів дошкільної освіти забезпечити дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей дошкільного віку.

      5. Затвердити Порядок  надання пільгових умов оплати  харчування дітей у закладах дошкільної освіти (додаток 1).

        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

 

 

 

 

Сільський голова                                              Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 1                                                                                                                            

                                                                                             до рішення V сесії  VIII скликання

                                                                                             від 24.12.2020 року № 110

 

                                                                                 Порядок

надання пільгових умов оплати  харчування дітей у закладах дошкільної освіти

 

                                       І. Загальні положення

         1.1.  Порядок організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти  (далі – Порядок) розроблено відповідно Конституцією України, Конвенцією про захист  прав людини  і основоположних свобод, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 35, частиною 3 статті 33 Закону України  «Про дошкільну освіту», статтею 56 Закону України «Про освіту» статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за № 953/7241, статтею  10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статтею 89 Закону України Бюджетного кодексу, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування, рішеннями Зеленопідської сільської ради і її виконавчого комітету, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.2. Порядок регулює механізм надання пільгових умов оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти шляхом звільнення від такої плати або зменшення її розміру (надання пільг) за рахунок бюджету Зеленопідської сільської ради.

     2. Обов’язки осіб,  відповідальних за харчування здобувачів освіти

2.1. На початку навчального року керівник закладу освіти видає наказ про організацію харчування дітей і призначає особу, відповідальну  за проведення цієї роботи.

2.2. Обов’язки відповідального за харчування дітей у закладі дошкільної освіти:

 • координація роботи медичного персоналу стосовно харчування дітей;
 • відпрацювання графіка харчування;
 • визначення  кількості дітей, які потребують гарячого харчування;
 • участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медпрацівника);
 • контроль за додержанням правил особистої гігієни і вживанням рекомендованих страв та ін.

 

 2.3. Питання, пов’язані з обліком дітей, що харчуються, збором грошей і звітністю, покладаються на вихователів груп.

2.4. Збір грошей зі здобувачів освіти  проводять на наступний місяць з урахуванням  вартості за 10 – денним меню та передають ці кошти осіб, відповідальній  за харчування, або  сплачується  особисто батьками.

2.5. Списки дітей, які отримують пільгове харчування, складають щоквартально. Їх затверджує директор  закладу дошкільної освіти відповідним наказом. Списки формують на підставі  заяв батьків (осіб, які їх замінюють) і довідок, які дають  право на одержання  пільгового харчування, з місцях роботи (служби, навчання) батьків (осіб, які їх заміняють) або органу соціального захисту за місцем  проживання (якщо батьки не працюють, не навчають, не перебувають на службі).

2.6. Якщо представлені батьками документи, викликають сумнів щодо їх  достовірності, керівник закладу дошкільної освіти може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали довідки, щодо необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них справляються  за весь період, на який  батьки були звільнені від плати, або зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяці поточного року.

   3. Порядок режиму харчування

3.1. Харчування дітей у закладах дошкільної освіти забезпечується за місцем відвідування.  

3.2. Керівник закладу освіти та медичний працівник визначають режим харчування дітей.

     4. Фінансове забезпечення харчування дітей у закладі дошкільної освіти

4.1. За рахунок бюджетних асигнувань здійснюється харчування дітей у закладах загальної  середньої освіти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей учасників бойових дій АТО/ООС, дітей - сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей, діти з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

4.2. Витрати, пов’язані з харчуванням дітей у закладі дошкільної освіти, визначаються на основі встановлених норм харчування, кількості дітей, що належить до пільгових категорії й отримують харчування за рахунок загального фонду бюджету,  а також кількості днів харчування.

4.3. Харчування дітей у закладах дошкільної освіти не пільгових категорій здійснюється за кошти батьків.

4.4. Грошова вартість одноразового харчування однієї дитини визначається згідно норм харчування, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних  та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (далі - Постанова № 1591). Оскільки ці норми наведені у грамах, то розраховувати їх потрібно у грошовому вираженні.

4.5. Вартість харчування однієї дитини на день розраховує спеціаліст з фінансового обліку, бухгалтерського відділу або заклад освіти, якщо бухгалтерський облік ведеться безпосередньо у ньому. Зазначений показник розраховують шляхом множення вартості денної норми  продуктів харчування  у грамах (брутто) установленої на одного здобувача освіти (з  урахуванням віку та кратності харчування), на середню ціну, що діє  у даній місцевості  на момент складання кошторису.

4.6. На підставі встановленого розміру вартості харчування однієї дитини у закладі дошкільної освіти на день, який для усіх закладів освіти Зеленопідської сільської ради є однаковим, та з урахуванням інших показників, відповідний орган управління освітою або навчальний заклад, обчислює потребу в асигнуваннях за кодом економічної  класифікації видатків, як за загальним, так і спеціальним фондом.

       5. Харчування дітей пільгових категорій у закладах дошкільної освіти

 

5.1. Звільняються  від сплати за харчування  дітей пільгових категорій  у закладах дошкільної освіти  батьки або особи, які їх замінюють:

      - у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах;

    - за харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,

    -  за харчування дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС ;

    - за харчування дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;

    - за харчування дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

     - діти працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

 • діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

5.2. Документи, які дають право для застосування пільгових умов оплати харчування дітей у закладах загальної середньої освіти надаються директору  закладу освіти для винесення на розгляд комісії щодо надання пільг батькам зі сплати  за харчування дітей у закладах загальної середньої освіти (далі – комісія).

 

5.3. Комісія розглядає питання щодо звільнення від плати за харчування (надання пільги) на підставі заяви з одного з  батьків або особи, що їх замінює, та за наявності наступних  документів:

 

 - діти  - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія розпорядження голови райдержадміністрації або рішення виконавчого комітету про надання відповідного статусу;
 • копії документів, що засвідчують обставини, через  які дитина не має батьківського  піклування (рішення суду, рішення виконкомів селищної та сільських рад).

 

 • дітей із сімей,  які отримують   відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу  малозабезпеченим сім’ям»:

 

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія довідки  про призначення допомоги, видана управлінням  праці та соціального захисту Каховської райдержадміністрації.

 

 • діти батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО/ООС :

 

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення  учасника бойових дій (АТО/ООС);
 • копія довідки про безпосередньо участь в АТО/ООС.

 

 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів :

 

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія документа, що підтверджує статус дитини.

      - діти з інвалідністю:

 

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія довідки, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу про те, що дитині встановлена категорія «дитина з інвалідністю».

 

    - діти працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків:

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 •  довідка, видана матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи або опікуну) за місцем реєстрації дитини, що, підтверджує статус члена сім’ї загиблого.

 

-  діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія посвідчення про надання статусу.

    5.4. Зменшується на 50 відсотків розмір оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти батькам або особам, що їх замінює, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

    5,5. При наданні пільг за харчування дітей у закладах дошкільної освіти  з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направлення  на примусове лікування тощо.

     5.6. Комісія розглядає питання щодо звільнення від плати за харчування (надання пільги) на підставі заяви з одного з  батьків або особи, що їх замінює, та за наявності наступних  документів:

 

-  діти, в родині яких виховується троє і більше неповнолітніх дітей:

 

 • заява одного з батьків або особи, що їх замінює;
 • довідка про склад сім’ї з місця проживання;
 • копія свідоцтв  про народження кожної дитини;
 • копія посвідчення про надання статус багатодітної родини.

 

 

Секретар ради                                   Тетяна ІВАНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора