A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про організацію роботи із забезпечення Зеленопідською сільською радою доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства

Дата: 29.12.2020 11:48
Кількість переглядів: 265

                                                                             Україна

 ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

                         

від 29.12.2020 року                                                                                 № 178

 

Про організацію роботи із

забезпечення  Зеленопідською сільською радою  

доступу до публічної інформації у відповідності

з вимогами чинного законодавства

 

         Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

         1.Покласти обов'язки відповідальної особи щодо забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації та виконання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» на спеціаліста з юридичних питань Зеленопідської сільської ради БІЛОКУР Анну Віталіївну.

         2.   Спеціалісту з юридичних питань Білокур А.В.:

2.1. Забезпечувати ведення обліку запитів на отримання публічної інформації, доступ запитувачів до публічної інформації та надавати консультації під час оформлення запиту;

2.2. Забезпечувати умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями з урахуванням вимог частини сьомої статті 19 Закону;

 2.3. Розмістити на веб-сайті сільської ради Порядок доступу до публічної інформації, форму запиту на отримання публічної інформації, інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію.

2.4. Забезпечувати оприлюднення на веб-сайті сільської ради публічну інформацію, передбачену законодавством України та порядком доступу до публічної інформації у Зеленлпідській сільській раді.

2.5. Під час ведення обліку запитів на отримання публічної інформації, забезпечення доступу до публічної інформації, надання консультацій під час оформлення запитів керуватись Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком доступу до публічної інформації у Зеленпідській сільській раді, Регламентом Зеленопідської сільської ради.

         3. Визначити для запитувачів місце для роботи з документами чи їх копіями у Центрі надання адміністративних послуг за адресою: с-ще Зелений Під, вул. Миру, 12, Каховського району, Херсонської області.

         4.    Затвердити:

4.1. Порядок доступу до публічної інформації у Зеленопідській сільській раді (додаток 1).

4.2. Форму запиту на інформацію (додаток 2).

 4.3. Перелік інформації з обмеженим доступом (конфеденційної, таємної, службової), що є у володінні Зеленопідської сільської ради (додаток 3).

4.4. Інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію (додаток 4).

5.    Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                         О.ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                           

до  розпорядження сільського голови  від 29.12.2020 року № 178  

 

                                                 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації у Зеленопідській

сільській раді  територіальної громади Херсонської області

 

         Цей Порядок визначає організацію роботи посадової особи по забезпеченню права громадян до публічної інформації у сільській раді, створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.

 

І.Публічна інформація сільської ради

       1. До публічної інформації сільської ради відноситься інформація, що створена в процесі виконання владних повноважень сільською радою, її виконавчим комітетом, постійними депутатськими комісіями та комісіями виконавчого комітету, сільським головою та посадовими особами, а саме:

 1.1. Рішення сесії сільської ради.

 1.2. Рішення постійних депутатських комісій сільської ради.

 1.3. Рішення виконавчого комітету сільської ради.

 1.4. Розпорядження сільського голови.

 1.5. Режим роботи та посадові обов’язки працівників виконавчого апарату ради.

         2. Доступ до засідань колегіальних органів Зеленопідської сільської ради

2.1. До засідань колегіальних органів сільської ради відносяться:

       2.1.1. Сесійні засідання депутатів сільської ради;

       2.1.2. Засідання постійних депутатських комісій;

       2.1.3. Засідання виконавчого комітету сільської ради;

       2.1.4. Засідання комісій виконавчого комітету сільської ради.

2.2. Повідомлення про проведення засідання колегіального органу сільської ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них, оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення.

2.3. В повідомленні в обов’язковому порядку дається інформація про місце проведення засідання та його початок.

2.4. Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох години до його початку.

2.5. Всі повідомлення, які надійшли від громадян до колегіального про намір прийняти участь в його засідання реєструються із зазначенням дати та часу надходження.

2.6. Керівник колегіального органу розглядає повідомлення, що надійшли і у відповідності до кількості місць у приміщенні, де буде проходити засідання, приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу про що надсилає їм повідомлення не пізніше дванадцяти годин до початку засідання.

 2.7. Громадяни, питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального органу, мають переважне право бути присутніми на такому засіданні.

3.Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

         Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

3.1. Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

3.2. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

    3.2.1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси сільської ради.

       3.2.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню.

       3.2.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у сільській раді,

       3.2.4. Порядок складання та подання запиту на інформацію.

       3.2.5. Інформацію про систему обліку, види інформації, що зберігається у сільській раді.

    3.2.6. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів.

         3.2.7. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки.

          3.2.8. Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та посадових осіб сільської ради.

            3.2.9. Графік прийому громадян.

        3.2.10. Місце знаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти сільської ради.

          3.2.11. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

         3.2.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

3.3. Інформація передбачена пунктами 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, частини першої цього Положення та інформація, визначена пунктом 3.2 цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

3.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

4. Службова інформація

 4.1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом.

4.2. До службової інформації сільської ради належать: документи, що містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти, протоколи нарад при сільському голові, його доручення, а також документи, які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.

 4.3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової присвоюється гриф "для службового користування".

         5.Порядок доступу до інформації про особу

5.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

5.2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформацію про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

5.3. В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації. Якщо така згода від фізичної особи надходить, запитувачу надається відповідна інформація.

         6. Порядок реєстрації документів сільської ради

6.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в сільській раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

6.2. Система обліку документів ведеться в обсягах передбачених статтею 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 6.3. Реєстрацію документів в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради.

         7. Порядок оформлення запитів на інформацію

7.1. Запитувач має право звернутися до сільської ради протягом робочого часу в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.

7.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

         Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

7.3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою сільської ради з питань запитів на інформацію. Ця форма також розміщується на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.

7.4. Запит на інформацію має містити: прізвище, ім’я, по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату.

 7.5. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

         8.Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них

8.1. Після отримання та реєстрації запиту, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію проводить аналіз документів що містять відповідну інформацію і готує пропозицію керівнику по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується перелік документів які необхідно надати для запиту, їх обсяг, та час для підготовки відповіді.

 8.2. Сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

8.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

8.4. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається рішенням виконкому сільської ради на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України

8.5. Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

        8.5.1. Сільська рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

            8.5.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

           8.5.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (якщо такі встановлені);

          8.5.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 7.4. цього Положення.

8.6. У разі, якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але відомо хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

8.7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

8.8. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

8.9. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.10. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк; строк, у який буде задоволено запит; підпис.

 

 

 

Секретар ради                                            Т.ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 2

до  розпорядження сільського голови  

від 29.12.2020 року № 178

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Запитувач

_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_______________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних осіб та

_______________________________________________________

об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_______________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

_______________________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати _________________________________________________

                                                                   (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

_______________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_______________________________________________

будинок, корпус, квартира)

_______________________________________________

на електронну адресу

_______________________________________________

телефаксом

_______________________________________________

за телефоном

_______________________________________________

 

 

 ___________________                   _____________________________________

          (дата)                                                                      (підпис)

 

 

Секретар ради                                                      Т.ІВАНЮК

 

 

 

                                               

 

Додаток 3

до  розпорядження сільського голови  

від 29.12.2020 року № 178

 

 

ПЕРЕЛІК

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній  Інтернет - сторінці   сільської ради

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру сільської ради

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, тощо)

4.

Розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності сільської ради.

7.

Інформація про діяльність сільської ради, а саме про: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря.

8.

Порядок складання, подання до сільської ради запиту на інформацію, втому числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради.

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань сільської ради.

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення.

14.

Загальні правила роботи сільської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку.

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

16.

Інформація про розпорядок роботи та графік прийому громадян.

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

Секретар ради                                         Т.ІВАНЮК

 

 

 

 

 

Додаток 3

до  розпорядження сільського голови  

від 29.12.2020 року № 178

 

П Е Р Е Л І К     інформації з обмеженим доступом

         Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України:

 • Матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
 • Листування із органами МВС та СБУ.

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи:

 • інформація щодо військового обліку громадян;
 • інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;
 • інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 • зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;
 • перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;
 • відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;
 • відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості;
 • координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
 • організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

З питань кадрової роботи:

 • особові справи службовців органів місцевого самоврядування;
 • відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця органу місцевого самоврядування;
 • відомості про облік трудових книжок;
 • відомості з особових рахунків працівників;
 • дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;
 • відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
 • документи про оприбуткування і видачу довіреностей на отримання бланків суворої звітності та матеріальних цінностей;
 • документи (звіти, акти, відомості) про облік трудових книжок та журнал їх обліку.

З питань бухгалтерського обліку:

 • інформація про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно, у випадках, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину;
 • відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Митлашівської сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;
 • відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;
 • відомості з актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей;
 • відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;
 • документи, що застосовуються в процесі складання, розгляду та виконання сільського бюджету;
 • інформація стосовно "Виписки по рахункам бюджету", " Руху та залишків на рахунках сільського бюджету", "Розподілу платежів до бюджету";
 • інформація "Про стан розрахунків до бюджету платників податків" (фізичних та юридичних осіб), "Про повернення з бюджету платникам податків помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань";
 • відомості з первинних документів і додатків до них, які надані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
 • поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;
 • відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

З інших питань:

 • генеральний план сіл сільської ради в повному обсязі;
 • детальний план сіл сільської ради в повному обсязі;
 • планово-картографічні матеріали;
 • інформація щодо порядку охорони державної таємниці під час прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців;
 • інформація, що стосується економічної безпеки;
 • ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків;
 • відомості, що містять інформацію про особу, її адресу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;
 • відомості, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;
 • відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;
 • відомості щодо комп’ютерних програм, які використовуються сільською радою;
 • відомості з документів (заяви, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів та матеріалів сесій сільської ради, засідань виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови;
 • відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та подяками;
 • дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів, Народних депутатів та документи з їх виконання;
 • дані доповідних записок;
 • відомості про документообіг;
 • дані з протоколів засідань експертних комісій;

         Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

         Зеленопідська  сільська рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно відомостей, які можуть бути отримані шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних Реєстру виборців або потребує створення в інший спосіб із використанням відомостей Реєстру виборців.

         Сільський голова може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф "Для службового користування" і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього, окрім інформації з питань, що включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ).

 

 

 Секретар ради                                                     Т.ІВАНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора