A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»

Дата: 02.12.2020 13:19
Кількість переглядів: 415

Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. ст. 12).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 1314).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на працю (ст. 43).
 10. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 13. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 14. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4. Основні  напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).  

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

 1. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).
 2. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13).
 3. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14).
 4. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15).
 5. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).
 6. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).
 7. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

III. Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (ст. 1).
 2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 4).
 3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (статті 5).
 4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 6,7).
 5. Обмеження щодо одержання подарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (ст. 8,9).
 6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (ст. 10).
 7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 11).
 8. Фінансовий контроль (ст. 12).
 9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 13, 14).
 10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно – правових актів (ст. 15).
 11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (ст. 20).
 12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст. 20).
 13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (ст. 21).
 14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (ст. 22).
 15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (ст. 25).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття та система місцевого самоврядування.
 2. Форми та органи самоорганізації населення.
 3. Законодавство про місцеве самоврядування.
 4. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.
 5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку.
 6. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів і цін.
 7. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальною власністю.
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово – комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
 10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва.
 11. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 12. Порядок формування рад.
 13. Сесія ради.
 14. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 15. Депутат ради.

V. Питання на перевірку знань з питань, що стосуються роботи спеціаліста з юридичних питань

 1. Які акти не підлягають державній реєстрації?
 2. Які органи здійснюють державну реєстрацію нормативно – правових актів?
 3. Порядок звернення до суду (загальної юрисдикції та господарського).
 4. Які нормативно – правові акти підлягають державній реєстрації?
 5. Терміни набуття чинності нормативно – правових актів .
 6. Терміни подання нормативно – правових актів для державної реєстрації.
 7. Повноваження юридичної служби органу виконавчої влади.
 8. Нормативно – правові акти, що підлягають державній реєстрації.
 9. Основні завдання юридичної служби.
 10. Представництво в судовому процесі.
 11. Права юридичної служби органу виконавчої влади.
 12. Укладення, зміна і розірвання договорів.
 13. Підстави для відмови в державній реєстрації нормативно – правових актів.
 14. Стадії судового розгляду.
 15. Визначення поняття «державна реєстрація нормативно – правового акту.

VI. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень

спеціаліста з бухгалтерського обліку

 

 1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5. Економічна класифікація видатків бюджету.

6. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

7. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

9. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

10. Складові заробітної плати державних службовців, види заохочень та допомог.

11. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

13. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

14. Умови, за яких державним службовцям надається пенсія дер­жавного службовця та необхідні виплати, передбачені законодавством. По­рядок і умови перерахунку пенсій державних службовців.

15. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-ма­теріальних цінностей бюджетної установи та iнших об’єктiв майна.

16. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

17. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіре­ностей на одержання матеріальних цінностей.

18. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

19. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

20. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

21. Порядок встановлення граничних норм витрат паливно-мастиль­них матеріалів та порядок їх списання.

23. Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання державним службовцям. Термін подання працівником авансо­вого звіту.

24. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

VІІ. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень

начальника служби у справах дітей

 

1.  Функції служби у справах дітей (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей»).

2.  Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

3.  Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 6 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

4.  Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (ст. 8 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

5.  Органи опіки та піклування (ст. 11 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

6.  Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (ст. 26 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

7.  Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (ст. 33 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

8.  Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (ст. 19 Сімейний Кодекс України).

9.  Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейний Кодекс України).

10.  Правові наслідки позбавлення батьківських прав (ст. 166 Сімейний Кодекс України).

11.  Управління майном дитини (ст. 177 Сімейний Кодекс України).

12.  Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейний Кодекс України).

13.  Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (ст. 243 Сімейний Кодекс України).

14. Прийомна сім'я (ст. 256-1 Сімейний Кодекс України).

VІІІ. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень

Спеціаліст ІІ кат. з питань земельних відносин

1. Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.

2. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.

4. Підстави припинення права користування земельними ділянками.

5. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.

6. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.

7. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

8. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.

9. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.

10. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.

11. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.

12. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.

13. Поняття державного земельного кадастру.

14. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.

15. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора