Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»

Дата: 02.07.2020 12:00
Кількість переглядів: 421

Фото без опису

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 
КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»

 

Зеленопідська сільська рада територіальної громади Херсонської області оголошує конкурсний відбір на зайняття вакантної посади директора КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»

Правові підстави проведення конкурсу:
•    Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
•    постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;
•    рішення 58 сесії Зеленопідської сільської ради VII скликання від 22.06.2020 №1324 «Про затвердження  Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»;
•    розпорядження голови Зеленопідської сільської ради від 27.06.2020 №75 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади».

Найменування:
Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області».

Місцезнаходження КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області»: 74853, вул.Перекопська, буд.1Б, сщ Зелений Під Каховський район  Херсонська область.

Основні напрями діяльності: надання медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення; вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, визначені Статутом КНП.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Зеленопідської сільської ради територіальної громади Херсонської області» складають:
1. За кодом 0112113 – «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями)»:
Загальний фонд – 1036830 грн.
Спеціальний фонд – 250000 грн.

Умови оплати праці: 
із переможцем конкурсу планується укладання контракту терміном на 5 років, умови оплати праці визначатимуться контрактом.

Вимоги до претендентів:
- громадянство України;
- повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за напрямком підготовки «Медицина», післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я»; 
- вільне володіння державною мовою; 
- достатній рівень знань законодавства;
- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- високі моральні, ділові. Професійні якості та організаторські здібності.

Стаж роботи: стаж роботи за лікарською спеціальністю – не менше 7 років, за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» - не менше 1 року.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (Додаток 1);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних (Додаток 2);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (Додаток 3);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (Додаток 4);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція учасників конкурсу формується у відповідності до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 та повинна містити проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
-  заходи з виконання завдань комунального некомерційного підприємства   і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників лікарні, підвищення ефективності її діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КНП;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності КНП.

Термін подання документів для участі у конкурсному відборі з 02 липня 2020 року до 31 липня 2020 року включно до 16.00 год за адресою: вул.Миру, буд.12, сщ Зелений Під Каховського району Херсонської області (каб. секретаря виконкому)

Прийом документів здійснюється понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45, перерва з 12:00 до 12:45.
Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та прийняття рішення щодо їх участі в конкурсі на зайняття посади директора КНП «АЗПСМ Зеленопідської сільської ради» відбудеться 03.08.2020 року.

Місце проведення конкурсу: вул.Миру, буд.12 сщ Зелений Під Каховського району Херсонської області.
За додатковою інформацією звертатись: е-пошта: cperekop@ukr.net, тел. 0959118278.

 

ДОДАТОК 1 

 
Голові конкурсної комісії ______________
____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________
____________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові претендента)
який (яка) проживає за адресою: 
____________________________________
____________________________________,
____________________________________
(номер контактного телефону)
e-mail _________________@ ___________
(заповнюється друкованими літерами)
 
  

ЗАЯВА


Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):
? надсилання листа на зазначену адресу;
? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
? телефонного дзвінка за номером ___________________________;
? _______________________________________________________.
(в інший доступний спосіб)*
 
 
___ __________ 20___ р.                                                                      ___________________
                                                                                                                          (підпис)


_______
*У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається 

 

 

ДОДАТОК 2 

 
 
ЗГОДА
на обробку персональних даних


 
Я, ____________________________________________________________________________________________,
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)
народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу 
(серія ___ № ________), виданий ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.
 


______ ______________20___ р.                                           __________________
                                                                                                             (підпис)
 

                     ДОДАТОК 3 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”

    Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

____ __________20___ р.                  ________________                  ___________________
                                                                     (підпис)                              (прізвище, та ініціали)

 

 

 ДОДАТОК 4 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Номер контактного телефону
Електронна адреса
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
1. Чи наявні  поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:  
1)    акції, облігації та інші цінні папери?
_____________________________________________
так** ? ні ?
2)  комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?                  
_____________________________________________
так** ? ні ?
2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:  
1)    патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?
_____________________________________________
так** ? ні ?
2)  запатентоване ноу-хау? так** ? ні ?

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади) _____________________________________________

так** ? ні ?
4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?
_____________________________________________
_____________________________________________
так** ? ні ?
5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися  посади (назва посади)?
_____________________________________________
так** ? ні ?
6. Чи наявні інші обставини, в тому числі пов’язані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?
_____________________________________________
так** ? ні ?

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.
Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.


____  _______ 20___ р.                                                                   ________________
                                                                                                                  (підпис)
____________
* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання повноважень.
До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.
Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, атакож незалежно від зазначених умов — чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).
Відповідь «так» на поставлені питання не має наслідком не обрання на посаду.
** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді «так» дайте пояснення у таблиці.
 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора