A A A K K K
для людей із порушенням зору
Зеленопідська сільська рада
територіальної громади Херсонської області

Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

Дата: 19.08.2021 15:53
Кількість переглядів: 92

 

ЗЕЛЕНОПІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ

 ХV сесії VIII скликання

від 02 серпня 2021 року                  № 653                        с-ще Зелений Під

 

Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

 

    З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності сільської ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання мешканцям громади якісних послуг з централізованого водопостачання, відповідно до ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, керуючись п. 22 ч. І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити «Програму фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки згідно додатку.

         2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів з сільського бюджету у формі фінансової підтримки згідно додатку 2.

         3. Фінансовому відділу Зеленопідської сільської ради (Радикоп Н.О.) при формуванні сільського бюджету та внесенні змін до бюджету передбачити кошти на виконання заходів Програми.

         4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійні комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

          

 

 Сільський голова                                       Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

 

 

      Додаток 1

до рішення XVсесії сільської ради

     VIII скликання

     від 02.08.2021 № 653

 

 

 

ПРОГРАМА

 фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

 

1. 1. Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Зеленопідська сільська рада

2

Розробники програми

Апарат Зеленопідської сільської ради

3

Відповідальні виконавці

Апарат Зеленопідської сільської ради

4

Учасники Програми

Зеленпідська сільська рада

Комунальні підприємства сільської ради

5

Терміни реалізації програми

2021-2023 роки

6

Кошти, задіяні на виконання Програми

Сільський  бюджет

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього тис. грн. з них:

2021 рік

2022 рік

2023 рік

 

 

2400,0

800

800

800

 

2. Загальні положення

         Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена на виконання ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про природні монополії», «Про питну воду та питне водопостачання».

         У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

         Комунальні підприємства сільської ради є стратегічно важливими підприємствами для Зеленопідської сільської ради, які забезпечують громаду   централізованим водопостачанням.  На даний час фінансовий стан комунальних підприємств  перебуває на стадії встановлення на фоні значного податкового навантаження, зростання цін за енергоносії та паливно-мастильні матеріали, а також недостатню кількість абонентів. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх непідйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунальних підприємств в цілому.

         Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, зростають тарифи на енергоносії, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями.

         Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств. Вищенаведені чинники можуть призвести до зменшення у підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

3. Мета та завдання Програми

         Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям територіальної громади послуг в галузі житлово-комунального господарства та спрямована на виконання наступних завдань:

1. Покращення якості надання послуг;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

3. Забезпечення проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів спільної власності Зеленопідської сільської ради.

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідних мереж, житлового фонду та проведення відповідних робіт.

5. Надання фінансової допомоги для переоснащення, відновлення та реконструкції виробничих потужностей підприємства.

6. Спрямування видатків на зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових.

7. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії, що відносяться до виробничої собівартості підприємства, та є невід’ємною частиною виробничого циклу.

8. Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період.

9. Подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

10. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств.

4. Заходи з реалізації Програми

         Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу.

2. Розгляд структурними підрозділами сільської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення сільської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів сільської територіальної громади.

3. Прийняття відповідного рішення Зеленопідською сільською радою.

4. Забезпечення виконання рішення сільської ради та використання підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

5. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідальний виконавець та постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.  

5. Фінансова забезпеченість Програми

         Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється шляхом:

1. Внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду - бюджету розвитку сільського бюджету на рахунок в установі банку та/або на рахунок в органах Державної казначейської служби України.

2. Надання поточних трансфертів підприємству за рахунок загального фонду сільського бюджету.

3. Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми є Зеленопідська сільська рада.

4. Обсяги фінансування Програми зазначені у додатку 1 до Програми.

6. Очікувані результати

         Виконання Програми дасть можливість:

1. Покращити якість надання послуг.

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємств.

3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємства.

4. Забезпечити безперебійну роботу комунальних підприємств.

7. Система контролю

         1. Реалізація Програми покладається на апарат Зеленопідської сільської ради.

         2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії  сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики та з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

 

 Сільський голова                                       Олена ПЕЛЕШОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки

 

№ п/п

Найменування підприємства

Обсяг фінансування, тис.грн.

2021

2022

2023

Всього

1.

Комунальні підприємства Зеленопідської сільської ради

800,0

800,0

800,0

2400,0

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                     Тетяна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток 2

до рішення XV сесії сільської ради

VIII скликання

від 02.08.2021 № 653

 

 

Порядок

виділення та використання коштів з сільського бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств   

на 2021-2023 роки

         1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з   бюджету сільської територіальної громади у вигляді фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради у рамках Програми   фінансової підтримки комунальних підприємств  Зеленопідської сільської ради на 2021-2023 роки.

         2. Фінансова підтримка комунальним підприємствам надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.

         3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населених пунктів Зеленопідської сільської ради і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємства відповідно до затвердженої сільською радою Програми.

         4. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється засновником за рахунок коштів   бюджету сільської територіальної громади в обсягах, передбачених рішенням про бюджет сільської територіальної громади на відповідний рік, та в межах надходжень до бюджету сільської територіальної громади. Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний трансферти комунальним підприємствам на рахунок відкритий в органі ДКСУ, які включені до мережі головного розпорядника коштів бюджету сільської територіальної громади як одержувачі бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних коштів та/або на рахунок відкритий в установі банку на підставі поданих первинних бухгалтерських документів за вимогою головного розпорядника коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів.

         5. Комунальні підприємства, що потребують отримання фінансової підтримки, оформлюють клопотання на головного розпорядника коштів   бюджету сільської територіальної громади з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками. Головні розпорядники коштів бюджету сільської територіальної громади для перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надають фінансовому відділу Зеленопідської сільської ради пропозиції для перерахування коштів.

         6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку:

         6.1. фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, засновником яких є Зеленопідська сільська рада. Фінансова підтримка надається виключно в межах затверджених бюджетних призначень бюджету сільської територіальної громади, та в залежності від наявного фінансового ресурсу сільського бюджету;

         6.2. фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття поточних та капітальних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства.

         6.3. не підлягають забезпеченню за рахунок коштів сільського бюджету витрати комунального підприємства:

– на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективними договорами (окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

­– на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

– на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень.

– на надання спонсорської і благодійної допомоги;

– на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

Фінансова підтримка комунальному підприємству не має системного характеру.

          6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки,    поданого отримувачем фінансової підтримки головному розпоряднику коштів   бюджету сільської територіальної громади;

– затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

         7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує головний розпорядник коштів  бюджету сільської територіальної громади.

         8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

         9. Комунальні підприємства, котрі отримують фінансову підтримку з   бюджету сільської територіальної громади за результатами своєї діяльності, подає щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів   бюджету сільської територіальної громади фінансові звіти з пояснювальною запискою, у разі отримання коштів на рахунок відкритий в органі ДКСУ. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку на рахунки відкриті в установах банків, після використання коштів протягом 10 робочих днів подають головному розпоряднику коштів платіжний документ, який підтвердження коштів.

         10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівники комунальних підприємств  несуть персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.

         11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

Секретар сільської ради                                        Тетяна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь